Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu 23.12. – 30. 12. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 24. december: Štedrý deň
 • Utorok 25. december:      Narodenie Pána
 • Streda 26. december:      sv. Štefan, prvý mučeník
 • Štvrtok 27. december:      sv. Ján, apoštol a evanjelista
 • Piatok 28. december:      sv. Neviniatka, mučeníci
 • Sobota 29. december:      sv. Tomáš Beckett, biskup a mučeník
 • Nedeľa 30. december:      slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

Oznamy

 • Dnes je štvrtá adventná nedeľa.
 • V pondelok 24.12. na Štedrý deň budú sv. omše v našej farnosti takto:
 • – Bazilika: 6.00 rorátna / 16.00 vigílna z Narodenia Pána / 24.00 polnočná

–    Kostol sv. Heleny: 8.00 rorátna / 24.00 polnočná

 • V utorok 25. 12. slávime Narodenie nášho Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu (p. rozpis na výveske).
 • Rovnako aj v stredu 26.12. na sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu (p. rozpis na výveske).
 • Vo všedné dni počas vianočných prázdnin nebude v Bazilike sv. omša o 16.00 hod. (s výnimkou prvého piatka 4. januára 2019). Sv. omše o 16.00 začneme znovu slúžiť od pondelka 7.1. 2019.
 • Budúcu nedeľu na slávnosť Svätej rodiny budeme mať v Bazilike pri sv. omši o 10.30 obnovenie manželských sľubov. Pozývame všetky manželské páry, aby spoločne prišli na túto sv. omšu.
 • Na slávnosť Pánovho narodenia 25. 12. sa koná vianočná ofera a v nedeľu Svätej rodiny 30.12. zase bude zbierka na opravu našej Baziliky. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

 

Oznamy na druhú adventnú nedeľu 9. 12. – 16.12. 2018

Liturgický kalendár
· Utorok 11. december: sv. Damaz I., pápež
· Štvrtok 13. december: sv. Lucia, panna a mučenica
· Piatok 14. december: sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
· Nedeľa 16. december: 3. adventná nedeľa

Oznamy
· Dnešná nedeľa 9. 12. je druhá adventná nedeľa a zároveň Biblická nedeľa. Pri sv. omši o 10.30 si spolu s našimi deťmi pripomenieme sviatok sv. Mikuláša.
· V tomto týždni ešte stále môžete v sakristii Baziliky zapisovať mená a adresy vašich nevládnych príbuzných, ktorí chcú pred vianočnými sviatkami prijať doma sviatosti. Neskôr vyhlásime presný dátum, kedy ich budeme navštevovať.
· Dni pokánia v našej farnosti budú 20. 12. – 23. 12. 2018. Každý deň budeme spovedať v Bazilike viacerí kňazi od 16.00 do 19.00 hod. V sobotu 22.12. sa okrem toho bude spovedať aj doobeda od 10.00 do 12.00 hod.
· Dnes 9. 12. sa uskutoční tradičný Misijný bazár pre Indiu v čase od 8.00 do 12.00 hod.
a od 15.00 do 19.00 hod. v Mariánskej sále pri jezuitoch.
· V utorok 11. 12. o 17.30 hod. v Centre pomoci pre rodinu organizuje vydavateľstvo Dobrá kniha prezentáciu knihy „Dynamickí katolíci“ od Mathewa Kellyho.
· V sobotu 15.12. o 16.00 hod. bude v Bazilike vianočný koncert speváckeho zboru Cantica Nova pod vedením dr. Gabriela Kalapoša.
· V nedeľu 16. 12. o 19.30 hod. bude v Bazilike adventný koncert študentov konzervatória a VŠMU v BA.
· Gréckokatolícka cirkev v Trnave pozýva na viaceré adventné podujatia:
– Od 4.12. do 15. 12. je v západnom krídle na radnici v Trnave inštalovaná výstava byzantských ikon.
– V piatok 14. 12. o 18.00 hod. bude v jezuitskom kostole predvianočný koncert Zboru svätého Jakuba; je to zbor gréckokatolíckych kňazov z východného Slovenska.
– V nedeľu 16.12. o 15.00 hod. bude vo františkánskom kostole koncert byzantských
zborov z Bratislavy a Prešova. Bližšie informácie na nástenke.

Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 25. 11. – 2. 12. 2018

Liturgický kalendár
· Piatok 30. november: sv. Ondrej, apoštol
· Nedeľa 2. december: 1. adventná nedeľa

Oznamy
· Dnes 25. 11. je Nedeľa Krista Kráľa, posledná nedeľa v cirkevnom roku. Budúca nedeľa bude už prvá adventná.
· Milí bratia a sestry, v uplynulom týždni sa skončil 74. ročník Trnavskej novény. Ďakujme Pánu Bohu za milosti, ktoré nám počas nej doprial. V mene farského úradu Trnava mesto úprimne ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a dôstojnom priebehu novény. Nech Vám Panna Mária Trnavská vyprosí milosti, ktoré vo Vašich rodinách potrebujete.
· Po skončení Trnavskej novény sa opäť vraciame k obvyklému bohoslužobnému poriadku; rovnako budú už v utorky pokračovať mládežnícke sv. omše a každý piatok pokračuje birmovná príprava.
· Budúcu sobotu 1. 12. je Fatimská sobota, v Bazilike začíname ako zvyčajne modlitbami o 9.00 hod, potom o 10.00 je tradičná sv. omša.
· V sobotu 1. 12. o 17.00 hod. v predvečer prvej adventnej nedele bude na Trojičnom námestí posviacka adventného venca. Srdečne vás všetkých pozývame.
· Budúcu nedeľu je prvá adventná nedeľa:
– Pri všetkých sv. omšiach v Bazilike bude požehnanie adventných vencov; prineste si ich so sebou a položte pred oltár, kde ich budeme požehnávať.
– V tento deň sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
– Pri sv. omši o 10.30 v Bazilike bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Oznamy na 32. nedeľu v cezročnom období 11. 11. – 18. 11. 2018

Liturgický kalendár
· Pondelok 12. november: sv. Jozafát, biskup a mučeník
· Štvrtok 15. november: sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
· Piatok 16. november: sv. Margita Škótska / sv. Gertrúda, panna
· Sobota 17. november: sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
· Nedeľa 18. november: 33. nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Milí bratia a sestry, od utorka 13. 11. do budúcej stredy 21. 11. 2018 sa bude konať tradičná Trnavská novéna ku cti Panny Márie Trnavskej, ochrankyne nášho mesta a nášho národa. Prosíme o vaše modlitby za požehnanie tohto duchovného podujatia, ktorého hlavná téma korešponduje s biskupskou synodou: „Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie“. Podrobný program nájdete na plagátoch. Všetkých vás srdečne pozývame!
· Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili do príprav novény. Zároveň Vás prosíme o ďalšiu pomoc. Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
· Organizačné zmeny počas novény:
– v Kostole sv. Heleny sa nebudú slúžiť sv. omše vo všedné dni od 13. 11. do 21. 11; iba v nedeľu 18. 11. tu bude sv. omša o 8.00 hod.
– budú upravené úradné hodiny vo Farnosti sv. Mikuláša: v pondelok a stredu od 10.00 do 12.00 hod. a vo štvrtok od 16.00 do 17.30 hod.
– nebude birmovná príprava v piatok ani mládežnícka sv. omša v utorok
– nebudú sa v utorok zapisovať v sakristii úmysly sv. omší
· Budúcu nedeľu 18. 11. sa bude konať pravidelná zbierka na opravu Baziliky. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky minulý mesiac, kedy sa vyzbieralo 1.445.-€. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

Oznamy na 31. nedeľu v cezročnom období 4. 11. – 11. 11. 2018

Liturgický kalendár

 • Piatok 9. november: výročie posviacky Lateránskej baziliky
 • Sobota 10. november:      sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 11. november:      32. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 4.11. je stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame.
 • V tomto týždni môžeme ešte do 8. 11. získať raz za deň úplné odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť: základnú podmienku a odpustkový úkon:

1) Základná podmienka: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva Otcu).

2) Odpustkový úkon: nábožná návšteva cintorína spojená s akoukoľvek modlitbou za zosnulých.

 • V utorok 6. 11. bude v Bazilike o 18.30 hod. ďalšia mládežnícka sv. omša. Srdečne pozývame najmä našu mládež.
 • Milí bratia a sestry, blíži sa Trnavská novéna v čase od 13. 11. do 21. 11. 2018. Prosíme o Vaše modlitby, aby to bolo požehnané duchovné podujatie. Zároveň Vás prosíme o pomoc a podporu pri jej príprave. Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
 • V utorok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie organizačného tímu pre prípravu Trnavskej novény 2018. Účasť všetkých spolupracovníkov je nutná.
 • V piatok od 9.00 hod. ráno sa bude konať veľké upratovanie Baziliky pred novénou. Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorí chcú pomôcť, aby si priniesli vedro, metlu a handry. Vopred úprimne ďakujeme všetkým brigádnikom!
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude v Bazilike adorácia obetovaná za voľby a za správne rozhodnutia voličov; a to od 19.30 do 21.00 hod.
 • V piatok pokračuje v Bazilike po prázdninách cyklus prípravy birmovancov pri sv. omši o 18.30 hod. Avšak ešte pred sv. omšou o 17.00 hod. budú na fare stretnutia birmovancov v skupinkách, a to: s pánom kaplánom a s katechétkami p. Norikou,
  p. Monikou a p. Martou. Birmovancov srdečne pozývame!
 • V dňoch 23. – 25. novembra sa bude konať 24. Púť zrelosti za Ankou Kolesárovou. Viac informácií na plagáte vo výveske.

 

Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období 28. 10. – 4. 11. 2018

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 1. november: slávnosť všetkých svätých
 • Piatok 2. november:       spomienka všetkých verných zosnulých
 • Sobota 3. november: sv. Martin de Porres, rehoľník
 • Nedeľa 4. november: 31. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca novembra. Spovedáme ako obvykle. Kvôli sviatočným dňom vo štvrtok a piatok však odporúčame, aby ste na spoveď využili najmä prvé tri dni v týždni.
 • Vo štvrtok 1. 11. je prikázaný sviatok – slávnosť všetkých svätých. Sväté omše v našej farnosti budú ako v nedeľu:

8.00 – kostol sv. Heleny / Bazilika – 7.30; 9.00; 10.30; 18.30 / penzión Družba –  9 .00.

 • V piatok 2. 11. je spomienka všetkých verných zosnulých. V tento deň sa bude konať sv. omša o 16.00 hod. na cintoríne Kamenná cesta spojená s pobožnosťou za zomrelých. Z tohto dôvodu v Bazilike nebude sv. omša o 16.00 hod., ale iba o 18.30 hod.
 • V týždni od 1. 11. do 8. 11. môžeme každý deň (a to len raz za deň) získať úplné odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť: základnú podmienku a odpustkový úkon:

1) Základná podmienka: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu).

2) Odpustkový úkon: nábožná návšteva cintorína (od 1.11. – do 8.11.) spojená s akoukoľvek modlitbou za zosnulých. (2. novembra postačí nábožná návšteva kostola alebo kaplnky spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha.)

 • V utorok 30. 10. nebude kvôli prázdninám mládežnícka sv. omša v Bazilike; najbližšia bude v utorok 6. 11 2018 o 18.30 hod.
 • Dnešnú nedeľu 28. 10. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky. Úprimne ďakujeme za Vašu štedrosť. Zároveň ďakujeme bohuznámym bratom a sestrám, ktorí obetovali na opravu Baziliky a zvlášť kaplnky Panny Márie po 100.-€ a 500.-€. Nech Vám to Pán hojne odmení.
 • Pátri jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozývajú na kurz „Večery spoznávania pre zaľúbených a snúbencov“, ktoré sa uskutočnia od 7. 11. 2018. Viac informácii na výveske a na www.cppr.sk.
 • Fórum života oznamuje, že v rámci projektu Sviečka za nenarodené deti si môžete tieto sviečky zakúpiť v našich kostoloch v nasledujúcom týždni. Pán Boh zaplať za podporu!
 • Budúcu nedeľu 4.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame.

Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období 21. 10. – 28. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 22. október: Ján Pavol II., pápež
 • Utorok 23. október: Ján Kapistránsky, kňaz
 • Streda 24. október: Anton Mária Claret, biskup
 • Nedeľa 28. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 22. 10. si pripomíname 40. výročie inaugurácie sv. Jána Pavla II. do pápežského úradu (1978). Je to zároveň deň liturgickej spomienky tohto veľkého svätca. Prosme na jeho orodovanie zvlášť za našu mládež a za naše rodiny, pretože práve mladým ľuďom a kresťanským rodinám venoval Ján Pavol II. značnú časť svojej pastoračnej služby.
 • V okruhu sviatku sv. Jána Pavla II. a v období konania Biskupskej synody o mládeži vás pozývame do baziliky v utorok 23. 10. na mládežnícku sv. omšu o 18.30 hod.
 • Dnešná nedeľa 21. 10. je misijná nedeľa, kedy sa zvlášť modlíme za misie. Dnes sa koná aj celonárodná zbierka na misie. Bude obetovaná najmä farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Budúcu sobotu v noci z 27. na 28. októbra sa mení letný čas na zimný.
 • Budúcu nedeľu 28. 10. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky. Úprimne ďakujeme za Vašu štedrosť.
 • Pátri jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozývajú na kurz „Večery spoznávania pre zaľúbených a snúbencov“, ktoré sa uskutočnia od 7. 11. 2018. Viac informácii na výveske a na cppr.sk.

Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období 14. 10. – 21. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 15. október: Terézia z Avily, panna a učiteľka Cirkvi
 • Utorok 16. október: Margita Mária Alacoque, panna
 • Streda 17. október: Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
 • Štvrtok 18. október: Lukáš, evanjelista
 • Nedeľa 21. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V októbri 2018 prebieha v Ríme Biskupská synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto sme v tomto mesiaci začali slúžiť v Bazilike každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 hod. Program tém je na výveske. Pozývame všetkých mladých!
 • Bratia a sestry, o mesiac sa začína Trnavská novéna 2018, ktorá bude v duchu prebiehajúcej synody tematicky tiež zameraná na mládež. Jej téma znie: „Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie.“ Prosíme o vaše modlitby za požehnanie tohoročnej novény.
 • Pravidelné katechézy pre birmovancov sa konajú každý piatok pri sv. omšiach o 18.30 hod. v Bazilike. Pozývame všetkých prihlásených, aby sa na nich pravidelne zúčastňovali, pretože to je jedna z podmienok na prijatie sviatosti birmovania.
 • Budúca nedeľa 21. 10. je misijná nedeľa, kedy sa zvlášť modlíme za misie. V tento deň sa koná aj celonárodná zbierka na misie. Bude obetovaná najmä farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 7. 10. – 14. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Utorok 9. október: Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci
 • Štvrtok 11. október: Ján XXIII., pápež
 • Nedeľa 14. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Túto nedeľu 7. 10. pri sv. omši o 10.30 je v Bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V pondelok 8. 10. o 18.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková sv. omša za biskupa Mons. Pavla Hnilicu. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 • Minulý týždeň 3. októbra 2018 sa v Ríme začala synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto od tohto týždňa začíname v Bazilike každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 hod. Najbližšia bude v utorok 9. 10. s úvahou vo forme lectio divina na tému evanjeliového textu „Mária a Marta: sestry alebo konkurentky?“
 • Minulý piatok sa začala v Bazilike príprava na prijatie sviatosti birmovania; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Ešte je možné prihlásiť sa v piatok po večernej sv. omši. Pravidelné katechézy sa budú konať každý piatok pri sv. omšiach o 18.30 hod. v Bazilike. Stretnutia v menších skupinách sa uskutočnia podľa dohovoru s animátormi buď pred touto večernou sv. omšou alebo po nej. Prosíme birmovancov, aby vážne vzali prípravu na sviatosť birmovania už od samého začiatku.
 • Zapisovanie úmyslov sv. omší sa v Bazilike bude konať raz do týždňa, a to v utorok po večernej sv. omši.
 • Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Komunitou sestier uršulínok Vás pozývajú na výročný koncert miešaného zboru Chorus misericordias Dei, ktorý sa koná dnes 7.10. o 16.00 hod. v kostole sv. Anny.
 • V kostole sv. Anny bývajú pravidelné mesačné Taizé modlitby, najbližšie už tento piatok 12. 10. o 19.00 hodine.

Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období 30. 9. – 7. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 1. október: Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
 • Utorok 2. október: svätých anjelov strážcov
 • Štvrtok 4. október: František Assiský
 • Piatok 5. október: Faustína Kowalská, panna
 • Nedeľa 7. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca októbra. Spovedáme ako obvykle.
 • V októbri sa spoločne modlíme ruženec aj s doprovodom organu. Začíname od pondelka 1. 10. každý deň vždy o 17.50 hod.
 • Do piatku 5. 10. 2018 prebieha prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania pre dospievajúcich a dospelých; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii Baziliky sv. Mikuláša alebo na farskom úrade sv. Mikuláša. Prvé stretnutie birmovnej prípravy sa uskutoční tento piatok 5. 10. 2018 pri sv. omši o 18.30 hod. v Bazilike.
 • V sobotu 6. 10. bude v Bazilike obvyklá pobožnosť Fatimskej soboty. Začíname o 9.00 hod. a pokračujeme tradičnou mariánskou sv. omšou o 10.00 hod.
 • Organizátori Projektu 9 mesiacov za život pozývajú veriacich vo štvrtok októbra
  o 16.00 hod.
  na svätú omšu do Baziliky a po nej na modlitbový pochod za záchranu počatého života  k Poliklinike Družba.
 • Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Komunitou sestier uršulínok Vás pozývajú na výročný koncert miešaného zboru Chorus misericordias Dei, ktorý bude na budúcu nedeľu 7.10.2018 o 16.00 hod. v kostole sv. Anny.
 • Minulú nedeľu sa pri zbierke na opravu Baziliky sv. Mikuláša vyzbieralo 1.375.-€. V priebehu augusta a septembra 2018 Bohu známi darcovia prispeli na tento cieľ osobnými darmi alebo vkladmi na farský účet sumou 3.800.-€. Nech Vám Pán Boh odmení Vašu štedrosť!
 • O týždeň v pondelok 8. 10. o 18.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková sv. omša za biskupa Mons. Pavla Hnilicu pri príležitosti 12. výročia jeho odchodu do Otcovho domu. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.