Oznamy na 17. nedeľu v cezročnom období 28. 7. – 4. 8. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 29. júla: sv. Marta
 • Utorok 30. júla: sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi / bl. Zdenka Schelingová,   panna a mučenica
 • Streda 31. júla:     sv. Ignác z Loyoly, kňaz
 • Štvrtok 1. augusta: sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 2. augusta:      sv. Eusébius Vercellský, biskup
 • Nedeľa 4. augusta: osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca augusta. Spovedáme ako obvykle.V piatok 2. 8. budú v Bazilike dve sv. omše: o 16.00 a o 18.30 hod. Po skončení sv. omše o 16.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu až do večernej sv. omše.
 • 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a vo všetkých františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly.“ Odpustkovým skutkom je zbožná návšteva niektorého z týchto kostolov spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri základné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
 • V sobotu 3. 8. je fatimská sobota. Pobožnosť fatimskej soboty sa začína v Bazilike o 9.00 hod. vyložením Sviatosti Oltárnej. Potom o 10.00 je obvyklá mariánska sv. omša.
 • V nedeľu 4. 8. o 20.00 hod. bude v Bazilike ďalší koncert v rámci Trnavských organových dní. Podrobnejší program je vo výveske.

 

Oznamy na 16. nedeľu v cezročnom období 21. 7. – 28. 7. 2019

Liturgický kalendár
· Pondelok 22. júla: sv. Mária Magdaléna
· Utorok 23. júla: sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy
· Streda 24. júla: sv. Šarbel Machlúf, kňaz
· Štvrtok 25. júla: sv. Jakub, apoštol
· Piatok 26. júla: sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
· Sobota 27. júla: sv. Gorazd a spoločníci
· Nedeľa 28. júla: sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:
Pondelok: 10.00 – 12.00 / 16.30 – 18.00
Štvrtok: 10.00 – 12.00 / 16.30 – 18.00
· V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.
· Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať vo farnosti Gbeľany Lukáš Záhorec (farnosť Trnava-Mesto) a Lucia Martinčeková (farnosť Gbeľany). Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
· Trnavská arcidiecéza organizuje 21. septembra 2019 stretnutie miništrantov Trnavskej arcidiecézy na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave, kde sa bude súťažiť v rôznych športových, ale aj vedomostných disciplínach. Program začne sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Viac informácii nájdete na výveske.
· Koncom tohto týždňa budú v Bazilike dva koncerty v rámci Trnavských organových dní:
– v piatok 26. 7. o 20.00 hod.
– v nedeľu 28. 7. o 20.00 hod.

Oznamy na 15. nedeľu v cezročnom období 14. 7. – 21. 7. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 15. júla: sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Utorok 16. júla:      Preblahoslavená Panna Mária Karmelská
 • Streda 17. júla:     sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt, pustovníci
 • Nedeľa 21. júla:   šestnásta nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:

Pondelok: 10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00
Štvrtok
:
     10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00

 • Úprava bohoslužobného poriadku v Bazilike počas prázdnin:

Nedeľa: v júli a auguste sa v Bazilike nebudú v nedeľu slúžiť latinské sv. omše o 9.00 hod.

Všedné dni: v júli a auguste nebude sv. omša o 16.00 hod.– s výnimkou prvého piatku (teda každý všedný deň bude sv. omša len o 18.30 hod.)

 • V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.

 

Oznamy na 14. nedeľu v cezročnom období 7. 7. – 14. 7. 2019

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 11. júla:      sv. Benedikt, opát, patrón Európy
 • Nedeľa 14. júla:   pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:

Pondelok: 10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00
Štvrtok
:
     10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00

 • Úprava bohoslužobného poriadku v Bazilike počas prázdnin:

Nedeľa: v júli a auguste sa v Bazilike nebudú v nedeľu slúžiť latinské sv. omše o 9.00 hod.

Všedné dni: v júli a auguste nebude sv. omša o 16.00 hod.– s výnimkou prvého piatku (teda každý všedný deň bude sv. omša len o 18.30 hod.)

 • V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.
 • Dva oznamy týkajúce sa podujatí na záchranu nenarodených detí:

– Od 30.6 do 25. 7.  2019 sa koná 23. ročník celoslovenskej akcie Na bicykli za život.
V Trnave sa jej účastníci stretnú v sobotu 20. júla na sv. omši o 06.00 v Kostole sv. Jakuba a následne počas spoločnej modlitby pri Poliklinike Družba. Podrobnejšie info vo výveske.

– Vo štvrtok 11. júla po večernej sv. omši bude modlitbový pochod za život  k Poliklinike Družba. Účasť prisľúbil aj P. Marcel Mecko.

 • Od 29. 6. do 19. 7. 2019 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa koná výstava veľkoformátových fotografií „Človek a viera“ – pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Plagát je vo výveske.

Oznamy na 12. nedeľu v cezročnom období 23. 6. – 30. 6. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 24. júna: narodenie sv. Jána Krstiteľa    
 • Štvrtok 27. júna:     sv. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 28. júna: Najsvätejšie Srdce Ježišovo
 • Sobota 29. júna:        sv. Peter a Pavol, apoštoli
 • Nedeľa 30. júna:   trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 23. 6. sa koná procesia po uliciach Trnavy pri príležitosti slávnosti Božieho Tela. Z tohto dôvodu je zmena bohoslužobného poriadku: sv. omše v Bazilike budú len
  o 7.30 a 18.30 (doobedňajšie sv. omše o 9.00 a 10.30 nebudú).
  Všetci sme však pozvaní do Katedrály sv. Jána Krstiteľa na sv. omšu o 9.30 a po nej na procesiu.
 • Túto nedeľu 23.6. sa koná tradičná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • V pondelok 24. 6. je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna našej arcidiecézy a nášho katedrálneho chrámu. V Katedrále bude slávnostná sv. omša o 17.30, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Všetkých veriacich srdečne pozývame.
 • V piatok 28. 6. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať odprosujúca pobožnosť pred sviatostným Ježišom. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní alebo speve modlitby Najmilší Ježišu môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V piatok 28. 6. pri sv. omši o 18.30 budeme v Bazilike ďakovať za ukončený školský rok oslavným hymnom Te Deum.
 • V sobotu 29. 6. slávime ďalšiu slávnosť – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V našej farnosti budú sv. omše takto:
 • – Bazilika: 7.30 / 10.00   / 18.30
 • – Kostol sv. Heleny: 8.00
 • – Penzión na Družbe: 9.00

 

Oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého 9. 6. – 16. 6. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 10. júna:  Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi
 • Utorok 11. júna:      sv. Barnabáš, apoštol
 • Štvrtok 13. júna:     sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
 • Nedeľa 16. júna:      slávnosť Najsvätejšej Trojice

 

Oznamy

 • Dnešná nedeľa Zoslania Ducha Svätého je pre našu farnosť sv. Mikuláša významná, pretože o 10.00 hod. bude v Bazilike trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch celebrovať slávnostnú sv. omšu, pri ktorej vyslúži sviatosť birmovania 138 mladým ľuďom. Prosme za našich birmovancov a ich rodiny; ale aj za celú farnosť, aby nás Duch Svätý viedol v pravde a láske.
 • Veriaci, ktorí sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastnia na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý), môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo pre tých, ktorí chcú mať sobáš v lete a na jeseň tohto roku, bude pokračovať na fare pri Bazilike sv. Mikuláša v pondelok 10. 6. o 19.30. Pozývame všetky prihlásené páry.
 • Júnová rekolekcia kňazov nášho dekanátu bude vo štvrtok 13. 6. v Modranke; začíname sv. omšou o 9.30 v tamojšom kostole Najsvätejšej Trojice.
 • Vo štvrtok  13. 6. bude sv. omšu v Bazilike o 16.00 hod. slúžiť p. Marcel Mecko SJ, po nej bude nasledovať modlitbový pochod za život k Poliklinike Družba.
 • Trnavská arcidiecézna charita pozýva na sv. omšu, ktorú bude v rámci Národného týždňa charity celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v piatok 14. 6. o 9.30 hod. na Hlavnej ulici pred budovou charity. Po skončení sv. omše pokračuje bohatý sprievodný program.
 • V závere tohto týždňa budú v Bazilike dva koncerty:
 • V piatok 14. 6. o 20.00 hod. medzinárodný vokálny koncert speváckeho zboru Vox aurumque a nórskeho zboru Elverum Damekor
 • V nedeľu 16. 6. o 20.00 hod. koncert v rámci Trnavskej hudobnej jari – Óda na Händla (pri príležitosti 260. výročia úmrtia skladateľa) za účasti našich a zahraničných umelcov

Viac informácií na plagátoch vo výveske.

Oznamy na siedmu veľkonočnú nedeľu 2. 6. – 9. 6. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 3. júna: sv. Karol Lwanga a spoločníci
 • Streda 5. júna:      sv. Bonifác, biskup a mučeník
 • Štvrtok 6. júna:      sv. Norbert, biskup
 • Nedeľa 9. júna:      slávnosť Zoslania Ducha Svätého

 

Oznamy

 • V tomto týždni až do soboty 8.6. pokračuje novéna k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca júna; spovedáme ako obvykle.
 • Dôležitý oznam pre birmovancov a ich rodičov aj birmovných rodičov:

– vo štvrtok 6.6. bude pri sv. omši o 18.30 v Bazilike duchovná obnova pre birmovancov a po sv. omši bude nácvik slávnosti

– v piatok 7. 6. od 16.00 hod. bude spoveď birmovancov aj ich príbuzných; pri sv. omši o 18.30 bude záverečná duchovná obnova a po nej posledný nácvik celej slávnosti; účasť birmovancov a ich birmovných rodičov je nevyhnutná

 • Vysluhovanie sviatosti birmovania v Bazilike bude na budúcu nedeľu
  9. júna pri slávnostnej sv. omši o 10.00 hod
  . Hlavný celebrant bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 • Kvôli tejto slávnosti birmovky nebude v nedeľu 9.6. v Bazilike sv. omša o 9.00, ani o 10.30 hod. Budeme tu teda sláviť len sv. omšu o 10.00 hod.
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo pre tých, ktorí chcú mať sobáš v lete a na jeseň tohto roku, bude pokračovať na fare sv. Mikuláša o týždeň v pondelok 10. 6. o 19.30. Pozývame všetky prihlásené páry.
 • Bratia a sestry, ako ste si určite všimli, začali sme opravovať kaplnku milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie. Zatiaľ sa postavilo lešenie a prebieha reštaurátorský výskum. Pri našej zbierke na tento účel sa pred dvoma týždňami vyzbieralo 2.015.-€. Pán Boh zaplať za vaše dary.
 • Postoj Farského úradu sv. Mikuláša v Trnave k údajnej diskriminácii rómskeho dieťaťa v našej Bazilike:

Podrobné mediálne vyhlásenie uverejnil náš farský úrad na webovej stránke www.faratrnava.sk. Môžete si ho prečítať aj vo výveske v Bazilike. Zároveň pri tejto príležitosti prosíme veriacich aj do budúcnosti, aby správy bulvárnych médií, ktoré poškodzujú dobré meno Cirkvi, nepreberali automaticky; ale aby si najprv overili ich pravdivosť. Bratia a sestry, pripravujeme sa na prijatie Ducha Svätého – prosme ho, aby sme dokázali rozlišovať pravdu od lži a dobro od zla.

Vyhlásenie Farnosti Trnava – sv. Mikuláša v Trnave k údajnej diskriminácii dieťaťa na prvom svätom prijímaní

TRNAVA 27. mája 2019 – V súvislosti s údajnou diskrimináciou dieťaťa, ktorá sa mala odohrať v piatok 24. mája pred slávnosťou prvého svätého prijímania a v sobotu 25. mája v deň tejto slávnosti v Bazilike svätého Mikuláša (Hrubý kostol) v Trnave, ako to komentoval na osobnom profile na sociálnej sieti istý politik, uvádza Farnosť Trnava – sv. Mikuláša nasledovné:

Svätá omša a sväté prijímanie je stredobodom a vrcholom duchovného života veria­ceho kresťana – katolíka. Preto sa v Katolíckej cirkvi venuje dňu prvého svätého prijímania detí dlhodobá príprava, aby Kristus mohol vstúpiť dôstojne do ich srdca. Z tohto dôvodu sa deti, obvykle tretiaci na základných školách, celý školský rok intenzívne pripravujú na túto chvíľu vo svojich rodinách, na hodinách náboženstva a vo farnosti so svojím kňazom. Dôsledná príprava sa vzťahuje aj na nácvik samotnej slávnosti. Ak je tento deň narušený akýmkoľvek nedôstojným zásahom, prináša to dieťaťu veľkú bolesť.

Matka rómskeho dieťaťa prišla na Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša požiadať, aby jej dcéra mohla pristúpiť na prvé sväté prijímanie 25. má­ja 2019; prišla však asi týždeň pred slávnosťou.

Treba podotknúť, že dievčatko, štvrtáčka, pochádza z inej farnosti a z úplne inej školy, než ktorá mala v Bazilike svätého Mikuláša naplánovaný termín slávnosti na 25. mája.

Napriek tomu, že sa dieťa uplynulý školský rok nepripravovalo spolu s ostatnými deťmi na túto slávnosť, farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša chcel rodine vyjsť v ústrety práve preto, že išlo o rómske dieťa. Vyžiadal si však najprv vyjadrenie katechétu, ktorý dievčatko učil predchádzajúce dva roky, či ju považuje za pripravenú na prijatie sviatosti. Po jeho pozitívnom svedectve farár rozhodol, že dieťa sa môže zaradiť do turnusu prvého svätého prijímania spolu s ostatnými deťmi.

Problém však nastal pri poslednom nácviku detí v piatok 24. mája. Správca farnosti   jasne reagoval pred rodičmi, že si praje, aby dieťa išlo na prvé sväté prijímanie s ostatnými a že ho nemožno diskriminovať, i keď je z inej školy a z inej farnosti.

Zasadací poriadok jej dal miesto, na ktorom mala sedieť nie kvôli diskriminácii, čo dôrazne odmietame, ale pretože sa prihlásila neskoro a nezúčastňovala sa predtým na prípravách a nácvikoch.

Napriek nepríjemným reakciám niektorých rodičov v sobotu ráno kňaz rozhodol, že dievčatko bude sedieť medzi ostatnými deťmi. Celá slávnosť prvého svätého prijímania prebehla pokojne a dôstojne.

Vyjadrujeme poľutovanie nad správaním rodičov, ktorí si v predvečer tohto významného dňa neželali, aby išlo dieťa z inej školy, z inej farnosti spolu s ich deťmi na prvé sväté prijímanie, a že spomedzi nich zazneli pravdepodobne aj nemiestne poznámky, ktoré sa protivia kresťanskému prikázaniu lásky.

Kňazi aj katechéti farnosti sv. Mikuláša sa snažili zmierniť spor medzi protestujúcimi rodičmi na jednej strane a pobúrenou rodinou rómskeho dievčatka na strane druhej. Napriek tomu, že s ochotou prijali dieťa z inej farnosti a z inej školy, ktoré navyše vstúpilo do tejto situácie na poslednú chvíľu, dostáva sa im za to krivé obvinenie z diskriminácie.

Je poľutovaniahodné, že niekto chcel túto nádhernú chvíľu duchovnej slávnosti zneužiť na rozdúchavanie vášne neznášanlivosti, ktorú Farnosť Trnava – sv. Mikuláša dôrazne odsudzuje v akejkoľvek forme, lebo táto vášeň stojí v priamom protiklade s Kristovým učením, nectí si ľudskú dôstojnosť a je v príkrom rozpore s posvätnosťou miesta Božieho chrámu.

Vo Farnosti sv. Mikuláša v Trnave každoročne poskytujeme duchovné služby desiatkam veriacich Rómov a nikdy neboli žiadne problémy.

Týmto vyhlásením apelujeme na všetkých veriacich a na ľudí dobrej vôle, aby nesúdili na základe unáhlených mediálnych výrokov a bez poznania celej situácie. Prosíme, aby rázne odmietali akékoľvek formy neznášanlivosti a nedávali priestor nikomu, kto by sa pokúšal podobným nedôstojným chovaním vnášať nenávisť do spoločenstva Cirkvi.

Oznamy na štvrtú veľkonočnú nedeľu Dobrého Pastiera 12. 5. – 19. 5. 2019

Liturgický kalendár
· Pondelok 13. mája: Blahoslavená Panna Mária Fatimská
· Utorok 14. mája: sv. Matej, apoštol
· Štvrtok 16. mája: sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník
· Sobota 18. mája: sv. Ján I., pápež a mučeník
· Nedeľa 19. mája: piata veľkonočná nedeľa

Oznamy
· K tejto nedeli 12.5. máme niekoľko oznamov:
– Pri sv. omši o 10.30 v Bazilike bude prvý turnus prvého sv. prijímania detí zo Základnej školy Angely Merici. Modlime sa za rodiny prvoprijímajúcich detí.
– V Modranke sa koná tradičná púť k Loretánskej Panne Márii. O 9.00 bude pred Bazilikou sv. Mikuláša požehnanie pútnikov; potom pešia púť do Modranky; slávnostná sv. omša bude o 10.30 hod. Podrobný program je na výveske.
– Kvôli púti do Modranky nebude v Bazilike sv. omša o 9.00 hod.
– Dnes sa koná aj celoslovenská zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za vaše dary!
· V pondelok 13. 5. o 19.30 sa na fare začína nový cyklus prípravy snúbencov na manželstvo, ktorí chcú mať sobáš v lete a na jeseň tohto roku. Pozývame všetky prihlásené páry.
· Bratia a sestry, príprava na sviatosť brmovania vrcholí. Birmovka v Bazilike bude v nedeľu
9. júna. Účasť všetkých birmovancov na prípravách každý piatok je nevyhnutná (sv. omša o 18.30 a okrem nej stretnutie v skupinkách). Zároveň pozývame aj birmovných rodičov alebo rodičov, aby týchto niekoľko piatkov pred birmovkou prichádzali do chrámu so svojimi deťmi.
· V piatok 17. 5. o 16.30 bude na Univerzitnom nám slávnosť Pocta sv. Jánovi Pavlovi II. v predvečer 99. výročia jeho narodenia. Pozývame všetkých ctiteľov svätého pápeža!
· Budúcu sobotu 18.5. o 10.00 hod. bude v Bazilike ďalší turnus prvého sv. prijímania detí zo základnej školy na Spartakovskej ul. Spoveď detí a ich rodičov bude v piatok 17.5. od 15.00 hod. Modlime sa za všetky prvoprijímajúce deti a ich rodiny v našej farnosti.

Oznamy na druhú veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva 28. 4. – 5. 5. 2019

Liturgický kalendár
· Pondelok 29. apríla: sv. Katarína Sienska, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy
· Utorok 30. apríla: sv. Pius V., pápež
· Streda 1. mája: sv. Jozef robotník
· Štvrtok 2. mája: sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi
· Piatok 3. mája: sv. Filip a Jakub, apoštoli
· Sobota 4. mája: sv. Florián, mučeník
· Nedeľa 5. mája: tretia veľkonočná nedeľa

Oznamy
· Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. Tento sviatok zaviedol v roku 2000 sv. Ján Pavol II.
· Od stredy 1. mája sa začína mariánsky mesiac. Pred večernou sv. omšou v Bazilike sa budeme spoločne modliť májové litánie o 18.30 a hneď potom bude nasledovať sv. omša.
· V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca mája. Spovedáme ako obvykle
· Vo štvrtok 2. 5. pri večernej sv. omši o 18.30 v Bazilike bude krst prvoprijímajúcich detí. Modlime sa za tieto deti aj ich rodiny.
· V piatok 3.5. o 19.30 bude na fare formačné stretnutie akolytov a mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania z farnosti sv. Mikuláša.
· Dňa 4.mája na fatimskú sobotu pozývame všetkých bratov a sestry na slávnostnú sv. omšu o 10.00 v Bazilike, pri ktorej sa trnavský arcibiskup J. E. Mons. Ján Orosch poďakuje Pánu Bohu za 15 rokov svojej biskupskej služby.
· Budúcu nedeľu 5. mája pri sv. omši o 10.30 bude v Bazilike posledné stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov, na ktorom sa už budeme venovať bezprostrednej príprave na jednotlivé turnusy slávností prvého sv. prijímania vo farnosti sv. Mikuláša.
· V nedeľu 5.5. o 15.00 hod. bude v jezuitskom kostole koncert hudobného telesa Ars vocalis z Banskej Bystrice.
· Túto nedeľu 28.4. o 19.30 bude v Bazilike koncert amerického hudobného telesa Toccata Tahoe pod vedením dirigenta Jamesa Rawieho.