Oznamy na šiestu nedeľu v cezročnom období 16. 2. – 23. 2. 2020

Liturgický kalendár

 • Piatok 21. februára: Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Sobota 22. februára: Katedra sv. Petra
 • Nedeľa 23. februára: siedma nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 17.2. o 19.30 na fare sv. Mikuláša pokračuje jarný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo ďalším stretnutím.
 • V piatok 21.2. nebude v Bazilike birmovná príprava, pretože sú prázdniny.
 • Budúcu nedeľu 23.2. sa koná zbierka na opravu našej Baziliky. Pán Boh zaplať za vaše dary.

 

Oznamy na 14. nedeľu v cezročnom období 7. 7. – 14. 7. 2019

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 11. júla:      sv. Benedikt, opát, patrón Európy
 • Nedeľa 14. júla:   pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:

Pondelok: 10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00
Štvrtok
:
     10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00

 • Úprava bohoslužobného poriadku v Bazilike počas prázdnin:

Nedeľa: v júli a auguste sa v Bazilike nebudú v nedeľu slúžiť latinské sv. omše o 9.00 hod.

Všedné dni: v júli a auguste nebude sv. omša o 16.00 hod.– s výnimkou prvého piatku (teda každý všedný deň bude sv. omša len o 18.30 hod.)

 • V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.
 • Dva oznamy týkajúce sa podujatí na záchranu nenarodených detí:

– Od 30.6 do 25. 7.  2019 sa koná 23. ročník celoslovenskej akcie Na bicykli za život.
V Trnave sa jej účastníci stretnú v sobotu 20. júla na sv. omši o 06.00 v Kostole sv. Jakuba a následne počas spoločnej modlitby pri Poliklinike Družba. Podrobnejšie info vo výveske.

– Vo štvrtok 11. júla po večernej sv. omši bude modlitbový pochod za život  k Poliklinike Družba. Účasť prisľúbil aj P. Marcel Mecko.

 • Od 29. 6. do 19. 7. 2019 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa koná výstava veľkoformátových fotografií „Človek a viera“ – pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Plagát je vo výveske.

Oznamy na 17. nedeľu v cezročnom období 29. 7. – 5. 8. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 30. júl: Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi, Zdenka Schelingová, panna a mučenica
 • Utorok 31. júl: Ignác z Loyoly, kňaz
 • Streda 1. august: Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Sobota 4. august: Ján Mária Vianney, kňaz
 • Nedeľa 5. august: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca augusta. Spovedáme ako obvykle. Na prvý piatok 3. 8. bude v Bazilike sv. omša aj o 16.00 hod., aj o 18.30 hod.
 • Vo štvrtok 2. augusta možno získať vo všetkých františkánskych kostoloch, farských kostoloch, bazilikách a katedrálnych chrámoch úplné odpustky Porciunkuly – za obvyklých podmienok (t.j. sv. spoveď, sv. prjiímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca). Špeciálnym odpustkovým skutkom je návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha.
 • Budúcu sobotu 8. je Fatimská sobota. V Bazilike sa začína pobožosť o 9.00 hod. a po nej bude tradičná mariánska sv. omša o 10.00 hod.
 • V tomto týždni sa začal ročník Trnavských organových dní. Dnes večer bude v Bazilike koncert o 20.00 hod., rovnako aj budúcu nedeľu. Podrobný program je vo výveske.

Oznamy na 14. nedeľu v cezročnom období 8. 7. – 15. 7. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 11. júl: Benedikt, opát
 • Nedeľa 15. júl: nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • Svätá omša za život bude vo štvrtok 12. júla o 18.30 hod. v Bazilike. Po nej bude modlitbový pochod za nenarodené deti  k Poliklinike Družba.