Bazilika sv. Mikuláša – režim počas pandémie

BAZILIKA SV.MIKULÁŠA
Otvorená len pre súkromné modlitby:

Vo všedné dni: 16.00 – 18.00 hod.

V sobotu: 11.00 – 13.00 hod.

V nedeľu: 16.00 – 18.00

Prosíme, dbajte na dodržiavanie hygienických zásad (rúška, rukavice)
a bezpečného odstupu od iných osôb.

Ak vykazujte príznaky choroby,
zdržujte sa doma a nenavštevujte ani kostoly.

 SLÚŽENIE SV. OMŠÍ BEZ ÚČASTI VERIACICH
v Kaplnke Panny Márie Trnavskej

Vysielané NAŽIVO cez web stránku Arcibiskupského úradu v Trnave www.abu.sk
a cez facebook ABÚ

Pondelok – piatok:  15.00    /  18.00

Sobota:  10.00

Nedeľa: 9.00    /   10.30