Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 10. 1. – 17. 1. 2021

Liturgický kalendár

Streda 20. január:sv. Fabián, pápež a mučeník / sv. Šebastián, mučeník
Štvrtok 21. január:sv. Agneša, panna a mučenica
Piatok 22. január:sv. Vincent, diakon a mučeník
Nedeľa 24. január:tretia nedeľa v Cezročnom období

Oznamy

Milí bratia a sestry, z rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára do
24. januára 2021 všetky kostoly zatvorené. Bohoslužby na vaše úmysly, ktoré ste si objednali, odslúžia kňazi súkromne.
Od 18. januára do 25. januára sa ako každý rok koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tomto roku sa však nemôžeme stretávať s oddelenými bratmi ako po minulé roky, preto pamätajme na tento úmysel vo svojich súkromných modlitbách.
Budúcu nedeľu 24. januára je tretia nedeľa v Cezročnom období, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok ako Biblická nedeľa. Využime v rodinách čas lockdownu aj na čítanie a štúdium Svätého písma.
Budúcu nedeľu 24.1. 2021 sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Svoje dary môžete posielať na č. účtu: SK72 0200 0000 0000 0464 6212. Pán Boh zaplať za Vaše dary.
Úradné hodiny v čase lockdownu:
Pondelok: 10.00 – 12.00

Štvrtok: 10.00 – 12.00

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 10. 1. – 17. 1. 2021

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 10. 1. – 17. 1. 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. január:druhá nedeľa v Cezročnom období

Oznamy

Milí bratia a sestry, z rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára do
24. januára 2021 všetky kostoly zatvorené. Bohoslužby na vaše úmysly, ktoré ste si objednali, odslúžia kňazi súkromne.
Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie.
Úradné hodiny v čase lockdownu:

Pondelok: 10.00 – 12.00

Štvrtok: 10.00 – 12.00

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 10. 1. – 17. 1. 2021

Oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána 3. 1. 2021 – 10. 1. 2021

Liturgický kalendár

Streda 6. január:Zjavenie Pána
Nedeľa 10. január:Tretia nedeľa po Narodení Pána – Nedeľa Krstu Krista Pána

Oznamy

Milí bratia a sestry, z rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára do
24. januára 2021 všetky kostoly zatvorené. Bohoslužby na vaše úmysly, ktoré ste si objednali, odslúžia kňazi súkromne.
V tomto týždni v stredu 6.1. máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Traja králi). Povzbudzujeme vás, aby ste bohoslužby sledovali v médiách.
Úradné hodiny v čase lockdownu:

Pondelok: 10.00 – 12.00

Štvrtok: 10.00 – 12.00

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána 3. 1. 2021 – 10. 1. 2021

Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu 20. 12. – 27. 12. 2020

Liturgický kalendár

Štvrtok 24. december:​​Štedrý deň
Piatok 25. december:slávnosť Narodenia Pána
Sobota 26. december:sv. Štefan, prvý mučeník
Nedeľa 27. december:​​Nedeľa Svätej rodiny

Oznamy

Príležitosť na prijatie sviatosti pokánia máme ešte v posledných dňoch adventu, kedy sa v bazilike spovedá počas každej sv. omšea to v pondelok, utorok a stredu (21.12. – 23.12.). Zachovajme pritom odstupy, rúška a dezinfekciu. Počas Vianoc nespovedáme, iba v prípade zaopatrovania.
Pri sv. omšiach na 4. adventnú nedeľu nám naši mladí budú rozdávať najnovšie vianočné číslo časopisu Mikulášske zvony. Ak sa rozhodnete podporiť ich dobrovoľným príspevkom, nech Pán Boh odmení vašu štedrosť.
Bratia a sestry, podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa znižuje kapacita naplnenosti našich kostolov len na štvrtinu miest na sedenie; stáť pri bohoslužbách nie je povolené. Z tohto dôvodu pridávame do baziliky na Štedrý deň ešte jednu polnočnú sv. omšu, aby ste sa čím viacerí mohli vystriedať na vianočnom slávení buď o 16.00 hod.,
o 22.00 hod. alebo o 24.00 hod.
BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK POČAS VIANOC V NAŠEJ FARNOSTI

Štedrý deň 24.12.

Bazilika:  6.00 (rorátna)

16.00 (vianočná vigília)

22.00 (polnočná)

24.00 (polnočná)

Kostol sv. Heleny:  8.00    /  24.00 (polnočná)

Pri rorátnej sv. omši o 6.00 bude požehnanie betlehemov.

Božie narodenie 25.12. / sv. Štefan 26.12. / Nedeľa Svätej rodiny 27.12.:

Bazilika: ​ ​ 7.30 /  9.00   /  10.30   /   18.30

Kostol sv. Heleny:  8.00

Na sv. omšu v Nedeľu Svätej rodiny o 10.30 pozývame do baziliky manželské páry, aby si mohliobnov manželské sľuby.  

Na slávnosť Božieho narodenia sa koná tradičná vianočná zbierka. Pán Boh zaplať za vaše dary!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu 20. 12. – 27. 12. 2020

Oznamy na tretiu adventnú nedeľu (Gaudete! – Radujte sa!) 13. 12. – 20. 12. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 14. december:​​sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
Nedeľa 20. december:​​4. adventná nedeľa

Oznamy

Bratia a sestry, vzhľadom na súčasnú situáciu oznamujeme, že  hromadná spoveď pred Vianocami nemôže byť. Preto využime príležitosť na spovedanie v priebehu celého adventu. Spovedá sa počas každej sv. omše. Zachovajme pritom odstupy, rúška a dezinfekciu.
V sakristii baziliky je možné do 15. 12. zapisovať mená a adresy vašich blízkych, ktorí chcú pred Vianocami prijať doma sviatosti. Budeme ich navštevovať vo štvrtok 17.12. v čase  od 9.00 do 12.00 hod.
V dňoch od piatka 18. 12. do nedele 20. 12. pri večerných sv. omšiach v bazilike o 18.30 sa bude v našej farnosti konať predvianočná duchovná obnova na tému „Zaujímavé znamenia, ktoré sprevádzali narodenie Ježiša Krista“. Pozývame starších aj mladších farníkov, aby sa aj takto pripravovali na duchovné prežívanie Vianoc.
Ďakujeme Bohu známemu bratovi, ktorý venoval na baziliku dar vo výške 450.-€, ako aj všetkým Vám, ktorí prispievate do zvončeka aj napriek súčasnému ekonomicky ťažkému obdobiu. Nech Pán mnohonásobne odmení Vašu štedrosť!
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na tretiu adventnú nedeľu (Gaudete! – Radujte sa!) 13. 12. – 20. 12. 2020

Oznamy na druhú adventnú nedeľu 6. 12. – 13. 12. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 7. december:sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
Utorok 8. december:​​Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Štvrtok 10. december:Panna Mária Loretánska
Piatok 11. december:sv. Damaz I., pápež
Sobota 12. december:Panna Mária Guadalupská
Nedeľa 13. december:​​3. adventná nedeľa

Oznamy

Bratia a sestry, vzhľadom na súčasnú situáciu oznamujeme, že hromadná spoveď pred Vianocami nemôže byť. Preto využime príležitosť na spovedanie v priebehu celého adventu. Spovedá sa počas každej sv. omše.
V sakristii baziliky je možné do 15. 12. zapisovať mená a adresy vašich blízkych, ktorí chcú pred Vianocami prijať doma sviatosti. Budúcu nedeľu vyhlásime, kedy ich budeme navštevovať.
Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. 12. budú v našej farnosti sv. omše ako každý deň adventu:

Bazilika: 6.00  /  16.00  / 18.30

Kostol sv. Heleny: 7.30

Minulú nedeľu sa konala zbierka na charitu, pri ktorej sa vyzbieralo 615.-€. Pán Boh zaplať zavašu štedrosť. Zároveň ďakujeme trom bohuznámym darcom, ktorí aj napriek súčasnej náročnej situácie darovali na baziliku po 1.000.- €; ako aj tým, ktorí obetovali po 100 a po 200.-€. Nech vám to Pán bohato odmení.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na druhú adventnú nedeľu 6. 12. – 13. 12. 2020

Oznamy na 1. adventnú nedeľu 29. 11. – 6. 12. 2020

Liturgický kalendár

  • Pondelok 30. november: Ondrej, apoštol
  • Štvrtok 3. december:             František Xaverský, kňaz
  • Piatok 4. december:             Barbora, panna a mučenica
  • Nedeľa 6. december:             adventná nedeľa

 

Oznamy

  • Milí bratia a sestry, pred týždňom sa skončila Trnavská novéna. Ďakujme Panne Márii za dar, že sme novénu mohli napokon prežívať v spoločenstve, hoci obmedzenom. Ďakujeme aj bratom a sestrám, ktorí sa všestrannými službami pričinili o dôstojný priebeh tohtoročnej Trnavskej novény v sťažených okolnostiach – našim kňazom, kostolníkom, organistom a organizačným skupinám a ich pomocníkom. Nech Matka Božia vyprosí veľa milostí pre vás a vaše rodiny!
  • Dnes je prvá adventná nedeľa. Bratia a sestry, využime súčasnú mimoriadnu situáciu na to, aby sme adventné obdobie prežili vo väčšom tichu ako po minulé roky, a tak aby sme sa duchovne pripravili na príchod nášho Pána.
  • Dnes sa pri každej sv. omši požehnávajú adventné vence. Dnes sa koná aj zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vaše dary.
  • Bohoslužobný poriadok v našej farnosti počas adventu:

Bazilika v pondelok – až piatok:  6.00 (rorátna)  /  16.00  /  18.30

Bazilika v sobotu: 6.00 (rorátna)  /  10.00  /  18.30

Bazilika v nedeľu:  7.30  /  9.00  / 10.30  /  18.30

Kostol sv. Heleny v pondelok – sobota:  7.30  / nedeľa: 8.00

(Oznam pre kostol sv. Heleny: Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu vám na budúcu nedeľu ohlásime, ako sa budú slúžiť sv. omše v kostole sv. Heleny od 7. 12.)

  • Spovedanie pred Vianocami. Hoci v tomto týždni máme prvý piatok mesiaca, nebudeme spovedať ako inokedy v prvopiatkovom týždni, pretože nie je možné, aby sa veriaci zhromažďovali pred spovednicami. Budeme však spovedať v priebehu celého decembra počas troch sv. omší, ktoré sa v bazilike denne slúžia (6.00; 16.00, 18.30). Ani hromadná predvianočná sv. spoveď, na akú sme boli zvyknutí, v tomto roku kvôli pandemickým opatreniam nebude. Využívajme preto celý december na to, aby sme postupne prichádzali na spoveď. Nezabúdajme na zachovávanie odstupov a ostatné hygienické opatrenia. Prosíme, nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni pred Vianocami.
  • V dňoch 5.12. – 6. 12. sa uskutoční Misijný bazár v Mariánskej sále Centra pomoci pre rodinu od 8.00 do 19.00 hod.

 

Publikované v Nezaradené, Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 1. adventnú nedeľu 29. 11. – 6. 12. 2020

Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 22. 11. – 29. 11. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 23. november:sv. Klement I., pápež a mučeník
Streda 25. november:sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
Nedeľa 29. november:​​1. adventná nedeľa

Oznamy

Dnes na Nedeľu Krista Kráľa sa koná pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Kto sa zúčastní na modlitbe „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, získava úplné odpustky za obvyklých podmienok.
Po skončení Trnavskej novény sa od budúceho pondelka 23. 11. 2020  vraciame v našej farnosti k pôvodnému režimu:

Sv. omše vo všedný deň:  Kostol sv. Heleny 7.30   /  Bazilika  16.00  /  18.30

Sv. omše v nedeľu:

Kostol sv. Heleny  8.00  

Bazilika 7.30  / 9.00  /  10.30  /  18.30

V penzióne na Družbe sa sv. omše neslúžia až do odvolania.

Pri sv. omšiach zachovávame predpísané počty veriacich v kostole a všetky doterajšie hygienické predpisy. 

Úradné hodiny v kancelárii:

Po: 10.00 – 12.00            –

St:  10.00 – 12.00  /  16.30 – 18.00

Š:        16.30 – 18.00

Pi:  10.00 – 12.00

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence, ktoré môžete pred sv. omšou položiť pred oltár.
Na budúcu nedeľu sa koná aj zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vaše dary.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 22. 11. – 29. 11. 2020

Oznamy 16.11. – 22. 11. 2020

Od 16.11. 2020 je opäť povolené verejné slávenie bohoslužieb, avšak pri zachovávaní prísnych pravidiel vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva:
podľa týchto pravidiel je kapacita našej baziliky 285 miest na sedenie
pre celebrujúcich kňazov a asistenciu ide o 38 miest
v laviciach sa dodržuje šachovnicové sedenie na označených miestach; na lavičkách môžu sedieť maximálne dve osoby
od 16.00 hod. do 16.45 hod. bude bazilika uzatvorená na dezinfekciu
stále treba dodržiavať doteraz platné hygienické opatrenia: rúška, odstup, dezinfekcia rúk, respiračná etiketa, počas choroby zostávať doma
treba pamätať na to, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania
V nasledujúcom týždni počas Trnavskej novény budú  v našej farnosti bohoslužby takto:
v bazilike:   6.30 hod.   /  10.00 hod.  /  18.00 hod. (slávnostná)
v Kostole sv. Heleny od pondelka do soboty:   7.30 hod.
Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva tých kňazov a ostatných veriacich, ktorí sa po naplnení baziliky nedostanú na sv. omšu o 18.00, aby prišli do Katedrály, kde sa v rovnakom čase o 18.00 hod. bude slúžiť ďalšia sv. omša v rámci Trnavskej novény.
Na súkromné modlitby veriacich bude bazilika otvorená od 11.00 do 16.00 hod. V čase od 11.00 do 12.00 a od 15.00 do 16.00 bude možnosť zapisovať úmysly sv. omší v Kaplnke Božského Srdca.
Počas sv. omší a po nich bude možné pristúpiť k sviatosti pokánia.
Od 17.00 do 17.40 hod. sa modlíme posvätný ruženec.
Vo štvrtok 19.11. na slávnosť posviacky baziliky sa koná zbierka na opravu nášho chrámu. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
V sobotu 21. 11. sa končí Trnavská novéna slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod.

Budúca nedeľa 22. 11. je Nedeľa Krista Kráľa, posledná nedeľa cirkevného roka. Sv. omše budú ako po iné nedele:
v Kostole sv. Heleny: 8.00
v Bazilike sv. Mikuláša: 7.30  / 9.00  /  10.30  /  18.00

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy 16.11. – 22. 11. 2020

Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období 25. 10. – 1.11. 2020

Liturgický kalendár

Streda 28. október:sv. Šimon a Júda, apoštoli
Nedeľa 1. november:​​Slávnosť všetkých svätých

Oznamy

Bratia a sestry, pandemická situácia sa znovu zmenila, preto oznamujeme, že od 24. 10. až do odvolania sú naše kostoly zatvorené.
Kňazi slúžia iba súkromné sv. omše za zatvorenými dvermi. Počas nich odslúžia aj Vaše úmysly, ktoré ste si zapísali.
Na súkromnú modlitbu bude každý deň otvorené iba zádverie baziliky od 8.00 do 17.45.
Sv. spoveď alebo sv. prijímanie si môžete osobne dohodnúť s kňazom, ktorý vám sviatosti vyslúži individuálne.

Úradné hodiny v kancelárii:

Po: 10.00 – 12.00

Št:10.00 – 12.00  /  16.30 – 18.00

V súrnych prípadoch (napr. pohreb) volajte na tel. č. 0903 106 426.
Ostatné požiadavky vybavujte cez našu mailovú adresu: farnost.trnava@abu.sk

Bratia a sestry, povzbudzujeme Vás, aby ste aj túto mimoriadnu situáciu prežívali v duchu viery. Využívajme prenosy svätých omší v médiách, posilňujme sa duchovným sv. prijímaním a snažme sa často čítať Sväté písmo, ktoré je skutočným živým Božím slovom a kompasom pre náš život.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období 25. 10. – 1.11. 2020