Oznamy na 1. adventnú nedeľu 29. 11. – 6. 12. 2020

Liturgický kalendár

 • Pondelok 30. november: Ondrej, apoštol
 • Štvrtok 3. december:             František Xaverský, kňaz
 • Piatok 4. december:             Barbora, panna a mučenica
 • Nedeľa 6. december:             adventná nedeľa

 

Oznamy

 • Milí bratia a sestry, pred týždňom sa skončila Trnavská novéna. Ďakujme Panne Márii za dar, že sme novénu mohli napokon prežívať v spoločenstve, hoci obmedzenom. Ďakujeme aj bratom a sestrám, ktorí sa všestrannými službami pričinili o dôstojný priebeh tohtoročnej Trnavskej novény v sťažených okolnostiach – našim kňazom, kostolníkom, organistom a organizačným skupinám a ich pomocníkom. Nech Matka Božia vyprosí veľa milostí pre vás a vaše rodiny!
 • Dnes je prvá adventná nedeľa. Bratia a sestry, využime súčasnú mimoriadnu situáciu na to, aby sme adventné obdobie prežili vo väčšom tichu ako po minulé roky, a tak aby sme sa duchovne pripravili na príchod nášho Pána.
 • Dnes sa pri každej sv. omši požehnávajú adventné vence. Dnes sa koná aj zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vaše dary.
 • Bohoslužobný poriadok v našej farnosti počas adventu:

Bazilika v pondelok – až piatok:  6.00 (rorátna)  /  16.00  /  18.30

Bazilika v sobotu: 6.00 (rorátna)  /  10.00  /  18.30

Bazilika v nedeľu:  7.30  /  9.00  / 10.30  /  18.30

Kostol sv. Heleny v pondelok – sobota:  7.30  / nedeľa: 8.00

(Oznam pre kostol sv. Heleny: Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu vám na budúcu nedeľu ohlásime, ako sa budú slúžiť sv. omše v kostole sv. Heleny od 7. 12.)

 • Spovedanie pred Vianocami. Hoci v tomto týždni máme prvý piatok mesiaca, nebudeme spovedať ako inokedy v prvopiatkovom týždni, pretože nie je možné, aby sa veriaci zhromažďovali pred spovednicami. Budeme však spovedať v priebehu celého decembra počas troch sv. omší, ktoré sa v bazilike denne slúžia (6.00; 16.00, 18.30). Ani hromadná predvianočná sv. spoveď, na akú sme boli zvyknutí, v tomto roku kvôli pandemickým opatreniam nebude. Využívajme preto celý december na to, aby sme postupne prichádzali na spoveď. Nezabúdajme na zachovávanie odstupov a ostatné hygienické opatrenia. Prosíme, nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni pred Vianocami.
 • V dňoch 5.12. – 6. 12. sa uskutoční Misijný bazár v Mariánskej sále Centra pomoci pre rodinu od 8.00 do 19.00 hod.

 

Publikované v Nezaradené, Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 1. adventnú nedeľu 29. 11. – 6. 12. 2020

Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 22. 11. – 29. 11. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 23. november:sv. Klement I., pápež a mučeník
Streda 25. november:sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
Nedeľa 29. november:​​1. adventná nedeľa

Oznamy

Dnes na Nedeľu Krista Kráľa sa koná pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Kto sa zúčastní na modlitbe „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, získava úplné odpustky za obvyklých podmienok.
Po skončení Trnavskej novény sa od budúceho pondelka 23. 11. 2020  vraciame v našej farnosti k pôvodnému režimu:

Sv. omše vo všedný deň:  Kostol sv. Heleny 7.30   /  Bazilika  16.00  /  18.30

Sv. omše v nedeľu:

Kostol sv. Heleny  8.00  

Bazilika 7.30  / 9.00  /  10.30  /  18.30

V penzióne na Družbe sa sv. omše neslúžia až do odvolania.

Pri sv. omšiach zachovávame predpísané počty veriacich v kostole a všetky doterajšie hygienické predpisy. 

Úradné hodiny v kancelárii:

Po: 10.00 – 12.00            –

St:  10.00 – 12.00  /  16.30 – 18.00

Š:        16.30 – 18.00

Pi:  10.00 – 12.00

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence, ktoré môžete pred sv. omšou položiť pred oltár.
Na budúcu nedeľu sa koná aj zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vaše dary.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 22. 11. – 29. 11. 2020

Oznamy 16.11. – 22. 11. 2020

Od 16.11. 2020 je opäť povolené verejné slávenie bohoslužieb, avšak pri zachovávaní prísnych pravidiel vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva:
podľa týchto pravidiel je kapacita našej baziliky 285 miest na sedenie
pre celebrujúcich kňazov a asistenciu ide o 38 miest
v laviciach sa dodržuje šachovnicové sedenie na označených miestach; na lavičkách môžu sedieť maximálne dve osoby
od 16.00 hod. do 16.45 hod. bude bazilika uzatvorená na dezinfekciu
stále treba dodržiavať doteraz platné hygienické opatrenia: rúška, odstup, dezinfekcia rúk, respiračná etiketa, počas choroby zostávať doma
treba pamätať na to, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania
V nasledujúcom týždni počas Trnavskej novény budú  v našej farnosti bohoslužby takto:
v bazilike:   6.30 hod.   /  10.00 hod.  /  18.00 hod. (slávnostná)
v Kostole sv. Heleny od pondelka do soboty:   7.30 hod.
Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva tých kňazov a ostatných veriacich, ktorí sa po naplnení baziliky nedostanú na sv. omšu o 18.00, aby prišli do Katedrály, kde sa v rovnakom čase o 18.00 hod. bude slúžiť ďalšia sv. omša v rámci Trnavskej novény.
Na súkromné modlitby veriacich bude bazilika otvorená od 11.00 do 16.00 hod. V čase od 11.00 do 12.00 a od 15.00 do 16.00 bude možnosť zapisovať úmysly sv. omší v Kaplnke Božského Srdca.
Počas sv. omší a po nich bude možné pristúpiť k sviatosti pokánia.
Od 17.00 do 17.40 hod. sa modlíme posvätný ruženec.
Vo štvrtok 19.11. na slávnosť posviacky baziliky sa koná zbierka na opravu nášho chrámu. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
V sobotu 21. 11. sa končí Trnavská novéna slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod.

Budúca nedeľa 22. 11. je Nedeľa Krista Kráľa, posledná nedeľa cirkevného roka. Sv. omše budú ako po iné nedele:
v Kostole sv. Heleny: 8.00
v Bazilike sv. Mikuláša: 7.30  / 9.00  /  10.30  /  18.00

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy 16.11. – 22. 11. 2020

Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období 25. 10. – 1.11. 2020

Liturgický kalendár

Streda 28. október:sv. Šimon a Júda, apoštoli
Nedeľa 1. november:​​Slávnosť všetkých svätých

Oznamy

Bratia a sestry, pandemická situácia sa znovu zmenila, preto oznamujeme, že od 24. 10. až do odvolania sú naše kostoly zatvorené.
Kňazi slúžia iba súkromné sv. omše za zatvorenými dvermi. Počas nich odslúžia aj Vaše úmysly, ktoré ste si zapísali.
Na súkromnú modlitbu bude každý deň otvorené iba zádverie baziliky od 8.00 do 17.45.
Sv. spoveď alebo sv. prijímanie si môžete osobne dohodnúť s kňazom, ktorý vám sviatosti vyslúži individuálne.

Úradné hodiny v kancelárii:

Po: 10.00 – 12.00

Št:10.00 – 12.00  /  16.30 – 18.00

V súrnych prípadoch (napr. pohreb) volajte na tel. č. 0903 106 426.
Ostatné požiadavky vybavujte cez našu mailovú adresu: farnost.trnava@abu.sk

Bratia a sestry, povzbudzujeme Vás, aby ste aj túto mimoriadnu situáciu prežívali v duchu viery. Využívajme prenosy svätých omší v médiách, posilňujme sa duchovným sv. prijímaním a snažme sa často čítať Sväté písmo, ktoré je skutočným živým Božím slovom a kompasom pre náš život.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období 25. 10. – 1.11. 2020

Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období 18. 10. – 25. 10. 2020

Oznamy

Bohoslužobný poriadok v našej farnosti od 19. 10. 2020 do odvolania:

Sväté omše v bazilike sa budú sláviť v rovnakých časoch ako doteraz:

Po – Pia:     16.00  / 17.00  / 18.30

So:       10.00 / 18.30

Ne:       7.30 /  9.00 /  10.30 /  18.30

Max. počet veriacich na každej sv. omši je 6 osôb vrátane kňaza, kostolníka
a veriacich, ktorí majú daný úmysel.
Sväté prijímanie sa bude rozdávať po skončení každej sv. omše, teda cca o 16.30 / 17.30 a 19.00.
Sv. spoveď sa môže vysluhovať v bazilike po skončení každej sv. omše.

Otváranie baziliky pre súkromné modlitby veriacich:

Po Pi:10.00 12.00 / 14.00 15.30
So:               8.00 –   9.30
Ne: 14.00 – 17.00

V Kostole sv. Heleny sa budú slúžiť sv. omše až do odvolania iba v sobotu o 7.30 a v nedeľu o 8.00 hod (6 osôb).

V penzióne na Družbe sa sv. omše nebudú slúžiť až do odvolania.

Oznamy

Bohoslužobný poriadok v našej farnosti od 19. 10. 2020 do odvolania:

Sväté omše v bazilike sa budú sláviť v rovnakých časoch ako doteraz:

Po – Pia:     16.00  / 17.00  / 18.30

So:       10.00 / 18.30

Ne:       7.30 /  9.00 /  10.30 /  18.30

Max. počet veriacich na každej sv. omši je 6 osôb vrátane kňaza, kostolníka
a veriacich, ktorí majú daný úmysel.
Sväté prijímanie sa bude rozdávať po skončení každej sv. omše, teda cca o 16.30 / 17.30 a 19.00.
Sv. spoveď sa môže vysluhovať v bazilike po skončení každej sv. omše.

Otváranie baziliky pre súkromné modlitby veriacich:

Po Pi:10.00 12.00 / 14.00 15.30
So:               8.00 –   9.30
Ne: 14.00 – 17.00

V Kostole sv. Heleny sa budú slúžiť sv. omše až do odvolania iba v sobotu o 7.30 a v nedeľu o 8.00 hod (6 osôb).

V penzióne na Družbe sa sv. omše nebudú slúžiť až do odvolania.

Úradné hodiny v kancelárii od 19.10. 2020 do odvolania:

Po: 10.00 – 12.00

Št:10.00 – 12.00  /  16.30 – 18.00

V súrnych prípadoch (napr. pohreb) volajte na tel. č. 0903 106 426.
Ostatné požiadavky vybavujte cez našu mailovú adresu: farnost.trnava@abu.sk

V noci z 24.10 na 25.10. sa mení letný čas na stredoeurópsky.

Úradné hodiny v kancelárii od 19.10. 2020 do odvolania:

Po: 10.00 – 12.00

Št:10.00 – 12.00  /  16.30 – 18.00

V súrnych prípadoch (napr. pohreb) volajte na tel. č. 0903 106 426.
Ostatné požiadavky vybavujte cez našu mailovú adresu: farnost.trnava@abu.sk

V noci z 24.10 na 25.10. sa mení letný čas na stredoeurópsky.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období 18. 10. – 25. 10. 2020

Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období 11.10. – 18.10. 2020

Liturgický kalendár

Streda 14. október:sv. Kalixt I., pápež a mučeník
Štvrtok 15. október:sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi
Piatok 16. október:sv. Margita Mária Alacoque, panna
Sobota 17. október:sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
Nedeľa 18. október:​​29. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Bratia a sestry, v súvislosti s aktuálnymi epidemiologickými obmedzeniami sme
v
Bazilike sv. Mikuláša pridali jednu sv. omšu vo všedný deň. Od pondelka do piatku tu budú sv. omše o 16.00 / 17.00 / 18.30. V sobotu a nedeľu platí pôvodný bohoslužobný poriadok. Prosíme o pochopenie, že na jednej sv. omši nemôže byť viac ako 50 osôb. Využívajme aj médiá, najmä TV Lux a rádio Lumen, kde sa denne vysiela naživo viacero sv. omší.

Dôležitý oznam: Otcovia biskupi udeľujú dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky od 1.10. 2020 do odvolania.

Ostatné usmernenia si môžete prečítať vo výveske alebo na našej webovej stránke.

Minulú nedeľu 4.10. sa konal celosvetová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. V bazilike sa vyzbieralo 374.-€. Pán Boh zaplať za Vaše dary.
Budúci týždeň pokračuje príprava na manželstvo; prvá skupina sa stretne v pondelok 12.10 o 19.30 v bazilike a druhá skupina v stredu 14. 10. o 19.30bazilike. Prosíme o zachovanie všetkých hygienických predpisov.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období 11.10. – 18.10. 2020

Aktuálna situácia do odvolania

Bohoslužobný poriadok v Bazilike sv. Mikuláša
od 19. 10. 2020 do odvolania

Sväté omše budú slávené v rovnakých časoch ako doteraz:

Pon. Pia:​ 16:00, 17:00, 18:30

Sob.:​ 10:00, 18:30

Ned.:​ 7:30, 9:00, 10:30, 18:30

Max. počet veriacich je šesť osôb vrátane kňaza, kostolníka a veriacich, ktorí majú daný úmysel. Sväté prijímanie sa bude rozdávať ľudom po skončení každej sv. omše, teda o 16:30, 17:30 a 19:00.

Sv. spoveď sa vysluhuje v bazilike  po skončení sv. omše.

Otváracie hodiny pre súkromné modlitby veriacich:

Pon. Pia.​​10:00 12:00 / 14:00 15:30

Sobota: 8.00 – 9.30

Nedeľa: 14:00 17:00

Ďakujeme za pochopenie.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Aktuálna situácia do odvolania

Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 4. 10. – 11.10. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 5. október:​​sv. Faustína Kowalska, panna
Streda 7. október:Ružencová Panna Mária
Nedeľa 4. október:​​28. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Bratia a sestry, od 1. októbra 2020 v dôsledku rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a následne Konferencie biskupov Slovenska sa mení situácia v slávení bohoslužieb a v iných duchovných službách. Najvýraznejšou zmenou je maximálna povolená účasť 50 osôb na bohoslužbách.

Z tohto dôvodu sme v Bazilike sv. Mikuláša pridali jednu sv. omšu vo všedný deň. Od pondelka do piatku tu budú sv. omše o 16.00 / 17.00 / 18.30. V sobotu a nedeľu platí pôvodný bohoslužobný poriadok.

Dôležitý oznam: Otcovia biskupi udeľujú dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky od 1.10. 2020 do odvolania. Napriek tomu vyzývame zdravých veriacich, aby využívali možnosť navštevovať osobne bohoslužby, kedykoľvek to je možné. V modlitbe pamätajme na starších a chorých bratov a sestry, ktorí sa v tomto čase zdržujú doma a nemôžu prísť do chrámu.

Ostatné usmernenia si môžete prečítať vo výveske alebo na našej webovej stránke.

Bratia a sestry, v súvislosti s týmito zmenami sa musí upraviť aj vysluhovanie sviatosti birmovania.V pôvodnom termíne 11.10. sa nemôže uskutočniť birmovka so všetkými 123 birmovancami.V pondelok 5.10. budeme mať stretnutie s otcom arcibiskupom Jánom Oroschom, kde by sme chceli pripraviť nový harmonogram viacerých birmoviek s malými počtami birmovancov. O konkrétnych výsledkoch budeme informovať tie skupiny birmovancov, ktorých sa to týka. Prosíme o Vašu trpezlivosť a o modlitby, aby sme túto situáciu dobre zvládli.
Dnešnú nedeľu 4.10. sa koná celosvetová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá bola kvôli pandémii preložená z 29. júna práve na túto nedeľu. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 4. 10. – 11.10. 2020

NOVÉ ÚPRAVY V BAZILIKE

Nové úpravy v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave od 1. 10. 2020
na základe rozhodnutia ÚVZ SR:

Sv. omše vo všedný deň: 16.00 / 17.00 / 18.30

Sv. omše v sobotu: 10.00 /   18.30

Sv. omše v nedeľu: 7.30 / 9.00 /10.30 / 18.30

 • Max. povolená účasť na sv. omši je 50 osôb. Po naplnení sa bazilika zatvorí. Sv. omšu bude možné počúvať aj vonku z reproduktoru. Sv. prijímanie sa bude rozdávať aj pred bazilikou.
 • Mimo sv. omší bude bazilika prístupná len pre individuálne súkromné modlitby veriacich.
 • Návšteva organizovaných skupín pútnikov a turistov je zakázaná.
 • Treba dodržiavať všetky hygienické opatrenia ako doteraz (rúška, dezinfekcia rúk, odstupy, respiračná etiketa).

Otcovia biskupi udeľujú dišpenz od účasti
na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky
od 1. 10. 2020 do odvolania.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na NOVÉ ÚPRAVY V BAZILIKE

Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období 27.9. – 4. 10. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 28. september:sv. Václav, mučeník
Utorok 29. september:sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
Streda 30. september:sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
Štvrtok 1. október:sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
Piatok 2. október:sv. anjeli strážcovia
Nedeľa 4. október:​​27. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca októbra. Spovedáme ako obvykle, okrem toho v piatok od 15.00 aj prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
V ružencovom mesiaci októbri sa so zvláštnou úctou modlíme spoločne posvätný ruženec; a to vždy od 17.45 pred večernou sv. omšou. Ďakujeme všetkým obetavým modlitebníkom, ktorí sa venujú tejto službe, a zároveň ich prosíme ukončiť modlitbu aspoň 10 minút pred začiatkom sv. omše, aby bol čas na posvätné ticho, ktoré je nevyhnutou súčasťou liturgie a prípravy na tajomstvo sv. omše.
Bratia a sestry, blíži sa termín birmovky– v nedeľu 11. októbra 2020 o 10.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša. Posledné piatkové stretnutie birmovancov a ich birmovných rodičov bude 2.10. pri sv. omši o 18.30 a po nej. Prosíme, rezervujte si v tento večer čas na nácvik. Účasť všetkých je povinná. Zároveň prosíme o modlitby za našich birmovancov; ale aj za to, aby nám Pán Boh pomohol čo najlepšie zvládnuť organizáciu birmovky v tomto neistom období. Myslime na to aj pri spoločných modlitbách sv. ruženca v našej bazilike.
Budúcu sobotu 3.10. 2020 o 10.00 hod. bude v bazilike prvé sv. prijímanie detí zo ZŠ na Vančurovej ul. Prvá sv. spoveď detí a ich rodičov bude v piatok 2.10. o 15.00 hod. Modlime sa za tieto deti a ich rodiny!
Pobožnosť Fatimskej soboty dňa 3.10. sa kvôli slávnosti prvého sv. prijímania nebude konať.
V nedeľu 13.9 sa konala preložená zbierka pre Svätú zem, pri ktorej sa v našej farnosti vyzbieralo845.-€. Minulú nedeľu 20. 9. sa zase konala zbierka na opravu našej baziliky a pri nej sme vyzbierali 1.650.-€. Okrem toho brat z nášho spoločenstva daroval 300.-€ na tento účel. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť. Prosíme vás aj o modlitby, aby sme mohli pokračovať v opravách.
V nedeľu 4.10. sa koná celosvetová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá bola kvôli pandémii preložená z 29. júna práve na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období 27.9. – 4. 10. 2020