Oznamy na 19. nedeľu v cezročnom období 9. 8. 2020 – 16. 8. 2020

Liturgický kalendár

 • Pondelok 10. august: sv. Vavrinec, diakon a mučeník
 • Utorok 11. august: sv. Klára, panna
 • Streda 12. august: sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka
 • Štvrtok 13. august: sv. Poncián, pápež, a sv. Hippolyt, mučeníci
 • Piatok 14. august: sv. Maximilán Kolbe, kňaz a mučeník
 • Sobota 15. august: Nanebovzatie Panny Márie
 • Nedeľa 16. august: 20. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok a utorok 10.8. a 11. 8. si pripomíname 302. výročie slzenia milostivého obrazu, preto bude po večernej sv. omši v kaplnke pobožnosť k Panne Márii.
 • V sobotu 15. 8. je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie; prikázaný sviatok. Sv. omše v našej farnosti:
 • – Bazilika: 7.30 / 10.00   / 18.30
 • – Kostol sv. Heleny: 7.30
 • – Penzión na Družbe: 9.00
 • V Bazilike sv. Mikuláša prebieha v auguste 2020 jubilejný 25. ročník Trnavských organových dní. Každú nedeľu vždy o 20.00 hod. sa koná organový koncert. Podrobný program na celý mesiac nájdete na plagáte vo výveske.

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 19. nedeľu v cezročnom období 9. 8. 2020 – 16. 8. 2020

Oznamy na 17. nedeľu v cezročnom období 26.7. – 2.8. 2020

Liturgický kalendár

 • Utorok 27. júl: sv. Gorazd a spoločníci
 • Streda 29. júl: sv. Marta
 • Štvrtok 30. júl: sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi
 1. Zdenka Cecília Schelingová, panna a mučenica
 • Piatok 31. júl: sv. Ignác z Loyoly, kňaz
 • Sobota 1. august: sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 2. august: 18. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V sobotu 1. 8. bude v Bazilike pobožnosť Fatimskej soboty. Začína sa o 9.00 hod., potom o 10.00 bude tradičná mariánska sv. omša.
 • V nedeľu 2. 8. možno získať úplné odpustky „Porciunkuly“, a to vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a vo františkánskych kostoloch. Odpustkovým skutkom je návšteva niektorého z týchto kostolov spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť aj 3 obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
 • Od dnešnej nedele až do konca augusta 2020 bude v Bazilike sv. Mikuláša prebiehať jubilejný 25. ročník Trnavských organových dní; a to vždy v nedeľu o 20.00 hod. Dnes
  26. 7. vystupuje súbor Il cuore barocco s umeleckým vedúcim Tomášom Kardošom a na organe bude hrať Štefan Iľaš. Podrobný program na celý mesiac nájdete vo výveske.

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 17. nedeľu v cezročnom období 26.7. – 2.8. 2020

Oznamy na 15. nedeľu v cezročnom období 12.7. – 19.7. 2020

Liturgický kalendár

 • Pondelok 13. júl: sv. Henrich
 • Utorok 14. júl: sv. Kamil de Lellis, kňaz
 • Streda 15. júl: sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Štvrtok 16. júl: Preblahoslavená Panna Mária Karmelská
 • Piatok 17. júl: sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt, pustovníci
 • Nedeľa 19. júl: 16. nedeľa v cezročnom období

 Oznamy

 • Bratia a sestry, v júli a v auguste bude v našej farnosti prázdninový režim bohoslužieb, ako aj úradných hodín v kancelárii:

Bazilika:

 • v pondelok až piatok:         18.30
 • v sobotu:                             10.00  / 18.30
 • v nedeľu:   30 /   10.30.  / 18.30   / (ruší sa lat. sv. omša o 9.00)

(Na prvý piatok v auguste bude sv. omša aj o 16.00 hod.)

Kostol sv. Heleny: v pondelok až sobotu:   7.30 / v nedeľu: 8.00

Penzión na Družbe: v nedeľu a prikázaný sviatok:     9.00

Úradné hodiny v kancelárii:

Pondelok: 10.00 – 12.00 /   16.00 – 18.00

Štvrtok:     10.00 – 12.00 /   16.00 – 18.00

V prípade potreby (zaopatrovanie, pohreb) vyhľadajte kňaza po ktorejkoľvek sv. omši.

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 15. nedeľu v cezročnom období 12.7. – 19.7. 2020

Oznamy na 12. nedeľu v Cezročnom období 22. 6. 2020 – 28. 6. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 22. jún:sv. Ján Fišer, biskup,sv. Tomáš Morus, mučeníci
Streda 24. jún:Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Sobota 27. jún:sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi
Nedeľa 28. jún:​​​13. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy

Dôležitý oznam k povinnej účasti na bohoslužbách:
Naši otcovia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Teda počnúc nedeľou 21. júna 2020 sa opäť budeme v duchu 3. Božieho prikázania stretávať osobne na bohoslužbách v našich chrámoch.
Výnimky z povinnej účasti na sv. omši platia len pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať
v karanténe alebo majú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
Sv. prijímanie v bazilike nebudeme už roznášať po laviciach, ale veriaci budú opäť pristupovať ku kňazom v zástupe.
Doterajšie hygienické opatrenia zostávajú naďalej v platnosti (rúška, dezinfekcia rúk, znak pokoja bez podávania rúk).
V stredu 24. júna je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy a nášho katedrálneho chrámu. K tomuto dňu máme 2 oznamy:

– Arcibiskupský úrad nás pozýva na slávnostnú sv. omšu do katedrály o 10.00 hod.

– V Bazilike sv. Mikuláša máme výročnú eucharistickú poklonu. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Kaplnke Trnavskej Panny Márie o 9.00 hod. s krátkou pobožnosťou. Využime túto príležitosť, prichádzajme aj s celými rodinami porozprávať sa s Pánom Ježišom, odprosovať ho, poďakovať sa mu za ochranu počas koronakrízy a prosiť  ho o požehnanie. Ukončenie adorácie bude pred večernou sv. omšou o 18.30 hod.

Oznam pre birmovancov a prvoprijímajúce deti:
Na piatok 26.6. pozývame birmovancov do baziliky na sv. omšu o 18.30. hod.
Na nedeľu 28.6. pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov do baziliky na sv. omšu o 10.30 hod.
Budúcu nedeľu 28.6. bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše dary.
Od budúcej nedele 28.6. obnovujeme sv. omše v penzióne na Družbe – znovu sa tu budú slúžiť každú nedeľu o 9.00 hod.
Budúcu nedeľu 28.6. o 20.00 sa v bazilike koná koncert v rámci Trnavskej hudobnej jari: Duchovná a organová hudba v podaní zboru Tirnavia a amerického organistu Davida di Fiore.  

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 12. nedeľu v Cezročnom období 22. 6. 2020 – 28. 6. 2020

Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 31. 5. – 7.6. 2020

Liturgický kalendár

 • Pondelok 1. júna: svätodušný pondelok / Panna Mária – Matka Cirkvi
 • Štvrtok 4. júna: sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
 • Piatok 5. júna: sv. Bonifác, biskup a mučeník
 • Sobota 6. júna: sv. Norbert, biskup
 • Nedeľa 7. júna:: Slávnosť Najsvätejšej Trojice

 

Oznamy

 • Milí bratia a sestry, od pondelka 1.6. prechádzame na pôvodný režim sv. omší cez týždeň – od pondelka do piatku, t.j. sv. omše budú o 16.00 a 18.30 hod. Pozývam všetkých, aby sme sa v Bazilike stretávali a pomáhali vytvárať farské spoločenstvo.
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca jún. Spovedáme denne, ale najmä vo štvrtok a piatok od 16.00 hod. V piatok po sv. omši o 16.00 hod. bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu do 18.30 hod.
 • Od pondelka začíname pred sv. omšou o 18.30
 • Od utorka znovu začíname zapisovať úmysly sv. omší v sakristii Baziliky po večernej sv. omši o 18.30.
 • V sobotu je Fatimská sobota. O 9.00 vystavíme Sviatosť oltárnu, pred ktorou budú modlitby a spevy a o 10.00 bude naša tradičná mariánska sv. omša. V túto sobotu budeme ďakovať Trnavskej Panne Márii za ochranu a pomoc počas pandémie koronavírusu.
 • Od júna sa opäť začne pri sobotných a nedeľných sv. omšiach vyberať zvonček. V dnešnú svätodušnú nedeľu sa koná tradičná svätodušná ofera na potreby Baziliky. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 31. 5. – 7.6. 2020

Sväté omše v Bazilike od 4. 5. do 10. 5. 2020

 • Od stredy 6. 5. do piatku 8. 5. sa sv. omše v Bazilike budú slúžiť takto:

15.00 h.   /     16.00 h.   /   18.00 h.

V sobotu bude večerná sv. omša o 18.30 h.
V nedeľu sv. omše sú v tých termínoch, ako bývali každú nedeľu: 7.30, 9.00, 10.30, 18.30.

Kostol sv. Heleny: v tomto týždni od stredy 6. 5. do soboty 9. 5.sa tu bude slúžiť sv. omša o 7.30 a v nedeľu 10. 5. o 8.00 hod. – za účasti veriacich.

 • Dôležité 4 oznamy:
 1. Vstup do kostola len s rúškom.
 2. Na sv. omše sa do baziliky bude vchádzať bočným vchodom, pri ktorom použite dezinfekčný prostriedok na ruky.
 3. V bazilike budú na laviciach nalepené papieriky označujúce miesto, kde si máte sadnúť. Miesta na sedenie sú len v každej druhej lavici! Na iné miesta si nesadajte! Toto rozmiestnenie je určené podľa úprav hlavného hygienika SR. V prípade, ak príde celá rodina, môžu si všetci sadnúť vedľa seba.
 4. Na sv. prijímanie nebudeme prichádzať k oltáru, ale vystúpime po jednom z lavice a pri lavici budeme v rozostupoch očakávať kňaza, ktorý nám prinesie sv. prijímanie. Kňazi budú chodiť po obidvoch stranách lavíc. Sv. prijímanie sa bude rozdávať na ruku, preto treba ruku vystrieť dlaňou nahor a počkať, kým vám na ňu kňaz položí svätú Hostiu. Potom si sami vložíte svätú Hostiu do úst a až potom odchádzate na svoje miesto. Na vaše miesto sa potom postaví ďalší z lavice.

Milí bratia a sestry, zachovajme v tejto situácii trpezlivosť a pokoj.
Sv. omše budú slúžené za účasti veriacich aj v kaplnke, aj pri hlavnom oltári – až do odvolania.
Bazilika sa bude otvárať o 14.45 hod. a zatvárať sa bude o 19.00 h.
Modlime sa, aby nás Panna Mária zachránila pred ničivým koronavírusom.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Sväté omše v Bazilike od 4. 5. do 10. 5. 2020

Veľkonočný vinš AD 2020

Veľká noc 2020

… zatvorené kostoly, sväté omše bez účasti veriacich, vysluhovanie sviatostí nedostupné…

Aj napriek nezvyčajným okolnostiam si pripomíname
tajomstvo Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania;
ba možno ešte s väčšou silou než po minulé roky.
Pán sa nás dotýka, aby sme si uvedomili, čo je podstatné – nebyť neveriaci, ale veriaci. Odvrátiť sa od modiel 21. storočia.
Dôverovať mocnému Bohu, ktorý je zároveň milujúcim Otcom.
Počiatkom  viery je uvedomiť si, že potrebujeme spásu, záchranu. Nevystačíme si sami, sami sa topíme: potrebujeme Pána ako dávni námorníci potrebovali hviezdy.
Pozvime Ježiša do lodiek nášho života“ (pápež František).

Zo srdca nám všetkým prajem takéto prežívanie nielen Veľkej noci 2020, ale celého ďalšieho života.
Stanislav Vojtko

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Veľkonočný vinš AD 2020

Homília na veľkonočnú nedeľu 12. 4. 2020

Minulý rok na veľkonočnú nedeľu na Srí Lanke v hlavnom meste Kolombo bolo spáchaných šesť samovražedných útokov proti kresťanom, najmä v katolíckych, ale aj protestantských kostoloch.
Sv. omša v kostole sv. Šebastiána sa chýlila k záveru. Bočným vchodom do chrámu vošiel asi 20-ročný mladý muž, ktorý na sebe odpálil bombu. Radostný veľkonočný jasot sa v okamihu zmenil na kvílenie – a vyzdobený kostol na údolie sĺz. Útoky si vyžiadali celkovo 350 obetí. V kostole sv. Šebastiána prišlo o život 115 ľudí. Pokračovať v čítaní

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Homília na veľkonočnú nedeľu 12. 4. 2020

Homília na Bielu sobotu 2020

V tomto čase som dostal veľkonočný pozdrav od spolubrata kňaza, ktorý mi opísal trochu úsmevnú situáciu zo svojej farnosti.
Išlo o starších manželov. Ona bola veriaca a on nebol ani pokrstený, nechodieval do kostola, nepoznal liturgiu, nevedel, čo sa kedy v kostole odohráva. Ale manželke vo viere nebránil, ba podporoval ju v tom. Na Bielu sobotu sa však žena zranila, a tak nemohla ísť na vigíliu vzkriesenia. Bolo jej to veľmi ľúto, preto prosila manžela, aby išiel do kostola namiesto nej. Spočiatku sa bránil, ale napokon sa šiel pozrieť, čo sa v tom kostole deje, aj keď už bolo veľmi neskoro. Pokračovať v čítaní

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Homília na Bielu sobotu 2020

Program Veľkonočného trídua

Publikované v Nezaradené, Oznamy | Komentáre vypnuté na Program Veľkonočného trídua