Oznamy na 6. nedeľu v Cezročnom období 14. 2. – 21.2. 2021

Liturgický kalendár

Streda 17. február:​​Popolcová streda
Nedeľa 21. február:prvá pôstna nedeľa

Oznamy
Milí bratia a sestry, stále prežívame obdobie zatvorených kostolov kvôli pandémii koronavírusu. Prosíme Vás, spojme sa v modlitbách k Panne Márii Trnavskej a k sv. Jozefovi, aby u svojho Syna vyprosili zmenu tejto situácie.

V stredu 17. 2. je Popolcová streda, začiatok Veľkého pôstu. V tento deň zachovávame z lásky k trpiacemu Vykupiteľovi zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a prísny pôst.
Prežívajme pôstne obdobie v duchu osobného a úprimného pokánia (modlitba, almužna, pôst), aby sme aj takto vyprosovali ukončenie pandémie.
Budúcu nedeľu 21.2.2021 je jarná zbierka na charitu. Prispievať možno na číslo účtu:
SK72 0200 0000 0000 0464 6212. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 6. nedeľu v Cezročnom období 14. 2. – 21.2. 2021

Oznamy na 4. nedeľu v Cezročnom období 31. 1. – 7. 2. 2021

Liturgický kalendár

Utorok 2. február:​​Obetovanie Pána
Streda 3. február:​​sv. Blažej, biskup a mučeník
Piatok 5. február:​​sv. Agáta, panna a mučenica
Sobota 6. február:​​sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci
Nedeľa 7. február:piata nedeľa v Cezročnom období

Oznamy

Milí bratia a sestry, stále prežívame obdobie zatvorených kostolov kvôli pandémii koronavírusu. Prosíme Vás, spojme sa v modlitbách k Panne Márii Trnavskej a k sv. Jozefovi, aby u svojho Syna vyprosili zmenu tejto situácie.
Na sviatok Obetovania Pána 2. februára, ktorý je aj dňom zasväteného života, sa modlime za Svätého Otca, biskupov, kňazov a všetky zasvätené osoby, aby aj v týchto ťažkých okolnostiach slúžili na záchranu duší.
Svätoblažejské požehnanie, ktoré sa každoročne koná 3. februára, sa kvôli súčasnej pandemickej situácii nebude udeľovať.
V piatok 5.2. je prvý piatok mesiaca februára. Žiaľ, kvôli súčasnej situácii sa nemôže ani sviatosť pokánia vysluhovať ako v minulosti. Prosíme o pochopenie a trpezlivosť.
V sobotu 6.2. je prvá sobota mesiaca – fatimská. Ale ani pobožnosť Fatimskej soboty sa kvôli súčasnej situácii nemôže konať.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 4. nedeľu v Cezročnom období 31. 1. – 7. 2. 2021

Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 10. 1. – 17. 1. 2021

Liturgický kalendár

Streda 20. január:sv. Fabián, pápež a mučeník / sv. Šebastián, mučeník
Štvrtok 21. január:sv. Agneša, panna a mučenica
Piatok 22. január:sv. Vincent, diakon a mučeník
Nedeľa 24. január:tretia nedeľa v Cezročnom období

Oznamy

Milí bratia a sestry, z rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára do
24. januára 2021 všetky kostoly zatvorené. Bohoslužby na vaše úmysly, ktoré ste si objednali, odslúžia kňazi súkromne.
Od 18. januára do 25. januára sa ako každý rok koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tomto roku sa však nemôžeme stretávať s oddelenými bratmi ako po minulé roky, preto pamätajme na tento úmysel vo svojich súkromných modlitbách.
Budúcu nedeľu 24. januára je tretia nedeľa v Cezročnom období, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok ako Biblická nedeľa. Využime v rodinách čas lockdownu aj na čítanie a štúdium Svätého písma.
Budúcu nedeľu 24.1. 2021 sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Svoje dary môžete posielať na č. účtu: SK72 0200 0000 0000 0464 6212. Pán Boh zaplať za Vaše dary.
Úradné hodiny v čase lockdownu:
Pondelok: 10.00 – 12.00

Štvrtok: 10.00 – 12.00

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 10. 1. – 17. 1. 2021

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 10. 1. – 17. 1. 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. január:druhá nedeľa v Cezročnom období

Oznamy

Milí bratia a sestry, z rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára do
24. januára 2021 všetky kostoly zatvorené. Bohoslužby na vaše úmysly, ktoré ste si objednali, odslúžia kňazi súkromne.
Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie.
Úradné hodiny v čase lockdownu:

Pondelok: 10.00 – 12.00

Štvrtok: 10.00 – 12.00

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 10. 1. – 17. 1. 2021

Oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána 3. 1. 2021 – 10. 1. 2021

Liturgický kalendár

Streda 6. január:Zjavenie Pána
Nedeľa 10. január:Tretia nedeľa po Narodení Pána – Nedeľa Krstu Krista Pána

Oznamy

Milí bratia a sestry, z rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky sú od 1. januára do
24. januára 2021 všetky kostoly zatvorené. Bohoslužby na vaše úmysly, ktoré ste si objednali, odslúžia kňazi súkromne.
V tomto týždni v stredu 6.1. máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Traja králi). Povzbudzujeme vás, aby ste bohoslužby sledovali v médiách.
Úradné hodiny v čase lockdownu:

Pondelok: 10.00 – 12.00

Štvrtok: 10.00 – 12.00

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána 3. 1. 2021 – 10. 1. 2021

Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu 20. 12. – 27. 12. 2020

Liturgický kalendár

Štvrtok 24. december:​​Štedrý deň
Piatok 25. december:slávnosť Narodenia Pána
Sobota 26. december:sv. Štefan, prvý mučeník
Nedeľa 27. december:​​Nedeľa Svätej rodiny

Oznamy

Príležitosť na prijatie sviatosti pokánia máme ešte v posledných dňoch adventu, kedy sa v bazilike spovedá počas každej sv. omšea to v pondelok, utorok a stredu (21.12. – 23.12.). Zachovajme pritom odstupy, rúška a dezinfekciu. Počas Vianoc nespovedáme, iba v prípade zaopatrovania.
Pri sv. omšiach na 4. adventnú nedeľu nám naši mladí budú rozdávať najnovšie vianočné číslo časopisu Mikulášske zvony. Ak sa rozhodnete podporiť ich dobrovoľným príspevkom, nech Pán Boh odmení vašu štedrosť.
Bratia a sestry, podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa znižuje kapacita naplnenosti našich kostolov len na štvrtinu miest na sedenie; stáť pri bohoslužbách nie je povolené. Z tohto dôvodu pridávame do baziliky na Štedrý deň ešte jednu polnočnú sv. omšu, aby ste sa čím viacerí mohli vystriedať na vianočnom slávení buď o 16.00 hod.,
o 22.00 hod. alebo o 24.00 hod.
BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK POČAS VIANOC V NAŠEJ FARNOSTI

Štedrý deň 24.12.

Bazilika:  6.00 (rorátna)

16.00 (vianočná vigília)

22.00 (polnočná)

24.00 (polnočná)

Kostol sv. Heleny:  8.00    /  24.00 (polnočná)

Pri rorátnej sv. omši o 6.00 bude požehnanie betlehemov.

Božie narodenie 25.12. / sv. Štefan 26.12. / Nedeľa Svätej rodiny 27.12.:

Bazilika: ​ ​ 7.30 /  9.00   /  10.30   /   18.30

Kostol sv. Heleny:  8.00

Na sv. omšu v Nedeľu Svätej rodiny o 10.30 pozývame do baziliky manželské páry, aby si mohliobnov manželské sľuby.  

Na slávnosť Božieho narodenia sa koná tradičná vianočná zbierka. Pán Boh zaplať za vaše dary!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu 20. 12. – 27. 12. 2020

Oznamy na tretiu adventnú nedeľu (Gaudete! – Radujte sa!) 13. 12. – 20. 12. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 14. december:​​sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
Nedeľa 20. december:​​4. adventná nedeľa

Oznamy

Bratia a sestry, vzhľadom na súčasnú situáciu oznamujeme, že  hromadná spoveď pred Vianocami nemôže byť. Preto využime príležitosť na spovedanie v priebehu celého adventu. Spovedá sa počas každej sv. omše. Zachovajme pritom odstupy, rúška a dezinfekciu.
V sakristii baziliky je možné do 15. 12. zapisovať mená a adresy vašich blízkych, ktorí chcú pred Vianocami prijať doma sviatosti. Budeme ich navštevovať vo štvrtok 17.12. v čase  od 9.00 do 12.00 hod.
V dňoch od piatka 18. 12. do nedele 20. 12. pri večerných sv. omšiach v bazilike o 18.30 sa bude v našej farnosti konať predvianočná duchovná obnova na tému „Zaujímavé znamenia, ktoré sprevádzali narodenie Ježiša Krista“. Pozývame starších aj mladších farníkov, aby sa aj takto pripravovali na duchovné prežívanie Vianoc.
Ďakujeme Bohu známemu bratovi, ktorý venoval na baziliku dar vo výške 450.-€, ako aj všetkým Vám, ktorí prispievate do zvončeka aj napriek súčasnému ekonomicky ťažkému obdobiu. Nech Pán mnohonásobne odmení Vašu štedrosť!
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na tretiu adventnú nedeľu (Gaudete! – Radujte sa!) 13. 12. – 20. 12. 2020

Oznamy na druhú adventnú nedeľu 6. 12. – 13. 12. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 7. december:sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
Utorok 8. december:​​Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Štvrtok 10. december:Panna Mária Loretánska
Piatok 11. december:sv. Damaz I., pápež
Sobota 12. december:Panna Mária Guadalupská
Nedeľa 13. december:​​3. adventná nedeľa

Oznamy

Bratia a sestry, vzhľadom na súčasnú situáciu oznamujeme, že hromadná spoveď pred Vianocami nemôže byť. Preto využime príležitosť na spovedanie v priebehu celého adventu. Spovedá sa počas každej sv. omše.
V sakristii baziliky je možné do 15. 12. zapisovať mená a adresy vašich blízkych, ktorí chcú pred Vianocami prijať doma sviatosti. Budúcu nedeľu vyhlásime, kedy ich budeme navštevovať.
Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. 12. budú v našej farnosti sv. omše ako každý deň adventu:

Bazilika: 6.00  /  16.00  / 18.30

Kostol sv. Heleny: 7.30

Minulú nedeľu sa konala zbierka na charitu, pri ktorej sa vyzbieralo 615.-€. Pán Boh zaplať zavašu štedrosť. Zároveň ďakujeme trom bohuznámym darcom, ktorí aj napriek súčasnej náročnej situácie darovali na baziliku po 1.000.- €; ako aj tým, ktorí obetovali po 100 a po 200.-€. Nech vám to Pán bohato odmení.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na druhú adventnú nedeľu 6. 12. – 13. 12. 2020

Oznamy na 1. adventnú nedeľu 29. 11. – 6. 12. 2020

Liturgický kalendár

  • Pondelok 30. november: Ondrej, apoštol
  • Štvrtok 3. december:             František Xaverský, kňaz
  • Piatok 4. december:             Barbora, panna a mučenica
  • Nedeľa 6. december:             adventná nedeľa

 

Oznamy

  • Milí bratia a sestry, pred týždňom sa skončila Trnavská novéna. Ďakujme Panne Márii za dar, že sme novénu mohli napokon prežívať v spoločenstve, hoci obmedzenom. Ďakujeme aj bratom a sestrám, ktorí sa všestrannými službami pričinili o dôstojný priebeh tohtoročnej Trnavskej novény v sťažených okolnostiach – našim kňazom, kostolníkom, organistom a organizačným skupinám a ich pomocníkom. Nech Matka Božia vyprosí veľa milostí pre vás a vaše rodiny!
  • Dnes je prvá adventná nedeľa. Bratia a sestry, využime súčasnú mimoriadnu situáciu na to, aby sme adventné obdobie prežili vo väčšom tichu ako po minulé roky, a tak aby sme sa duchovne pripravili na príchod nášho Pána.
  • Dnes sa pri každej sv. omši požehnávajú adventné vence. Dnes sa koná aj zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vaše dary.
  • Bohoslužobný poriadok v našej farnosti počas adventu:

Bazilika v pondelok – až piatok:  6.00 (rorátna)  /  16.00  /  18.30

Bazilika v sobotu: 6.00 (rorátna)  /  10.00  /  18.30

Bazilika v nedeľu:  7.30  /  9.00  / 10.30  /  18.30

Kostol sv. Heleny v pondelok – sobota:  7.30  / nedeľa: 8.00

(Oznam pre kostol sv. Heleny: Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu vám na budúcu nedeľu ohlásime, ako sa budú slúžiť sv. omše v kostole sv. Heleny od 7. 12.)

  • Spovedanie pred Vianocami. Hoci v tomto týždni máme prvý piatok mesiaca, nebudeme spovedať ako inokedy v prvopiatkovom týždni, pretože nie je možné, aby sa veriaci zhromažďovali pred spovednicami. Budeme však spovedať v priebehu celého decembra počas troch sv. omší, ktoré sa v bazilike denne slúžia (6.00; 16.00, 18.30). Ani hromadná predvianočná sv. spoveď, na akú sme boli zvyknutí, v tomto roku kvôli pandemickým opatreniam nebude. Využívajme preto celý december na to, aby sme postupne prichádzali na spoveď. Nezabúdajme na zachovávanie odstupov a ostatné hygienické opatrenia. Prosíme, nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni pred Vianocami.
  • V dňoch 5.12. – 6. 12. sa uskutoční Misijný bazár v Mariánskej sále Centra pomoci pre rodinu od 8.00 do 19.00 hod.

 

Publikované v Nezaradené, Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na 1. adventnú nedeľu 29. 11. – 6. 12. 2020

Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 22. 11. – 29. 11. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 23. november:sv. Klement I., pápež a mučeník
Streda 25. november:sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
Nedeľa 29. november:​​1. adventná nedeľa

Oznamy

Dnes na Nedeľu Krista Kráľa sa koná pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Kto sa zúčastní na modlitbe „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, získava úplné odpustky za obvyklých podmienok.
Po skončení Trnavskej novény sa od budúceho pondelka 23. 11. 2020  vraciame v našej farnosti k pôvodnému režimu:

Sv. omše vo všedný deň:  Kostol sv. Heleny 7.30   /  Bazilika  16.00  /  18.30

Sv. omše v nedeľu:

Kostol sv. Heleny  8.00  

Bazilika 7.30  / 9.00  /  10.30  /  18.30

V penzióne na Družbe sa sv. omše neslúžia až do odvolania.

Pri sv. omšiach zachovávame predpísané počty veriacich v kostole a všetky doterajšie hygienické predpisy. 

Úradné hodiny v kancelárii:

Po: 10.00 – 12.00            –

St:  10.00 – 12.00  /  16.30 – 18.00

Š:        16.30 – 18.00

Pi:  10.00 – 12.00

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence, ktoré môžete pred sv. omšou položiť pred oltár.
Na budúcu nedeľu sa koná aj zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vaše dary.
Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 22. 11. – 29. 11. 2020