Oznamy na 32. nedeľu v cezročnom období 10. 11. – 17. 11. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 11. novembra: sv. Martin z Tours, biskup
 • Utorok 12. novembra: sv. Jozafát, biskup a mučeník
 • Piatok 15. novembra: sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 17. novembra: 33. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 10. 11. pri sv. omši o 10.30 bude v bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V tomto týždni sa začína jubilejný 75. ročník Trnavskej novény na tému „Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách“ (od 13. 11. do 21. 11.2019):
 • V utorok 12. 11. o 17.00 hod. v predvečer novény bude v bazilike sv. omša pre rodičov s deťmi; po nej bude lampiónový sprievod okolo baziliky. Z tohoto dôvodu v utorok nebude sv. omša ani o 16.00, ani o 18.30 hod.
 • Oficiálny začiatok Trnavskej novény je v stredu 13. 11. 2019; podrobný program nájdete vo výveskách. Zvlášť upozorňujeme na vzácnu návštevu J. Em. kardinála Raymonda Lea Burka v dňoch 15. 11. – 17. 11. 2019.
 • Počas novény bude každý všedný deň 5 sv. omší: 6.30 / 8.00 / 10.00 / 16.00 / 18.00
 • Organizačné zmeny počas novény:
 • – V Kostole sv. Heleny sa nebudú slúžiť sv. omše vo všedné dni od 13. 11. do 21. 11; iba v nedeľu 17. 11. tu bude sv. omša o 8.00 hod.
 • – Budú upravené úradné hodiny vo Farnosti sv. Mikuláša: v pondelok, stredu a piatok od 10.00 do 12.00 hod.
 • Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu počas novény, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo kostolníkom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
 • Zbierka na opravu baziliky bude o 10 dní – teda v utorok 19. 11. na slávnosť výročia posviacky Baziliky sv. Mikuláša. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť.
 • Vo štvrtok 14. 11. po sv. omši so začiatkom o 16.00 bude modlitbový pochod za život od baziliky k Poliklinike na Družbe.

Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období 20. 10. – 27. 10. 2019

Liturgický kalendár

 • Utorok 22. októbra: sv. Ján Pavol II., pápež
 • Streda 23. októbra: sv. Ján Kapistránsky, kňaz
 • Štvrtok 24. októbra: sv. Anton Mária Claret, biskup
 • Nedeľa 27. októbra: 30. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 21.10. o 19.30 bude na fare sv. Mikuláša ďalšie stretnutie snúbencov, ktorí sa pripravujú na manželstvo.
 • V piatok 25.10. pri sv. omši o 18.30 hod. pokračuje birmovná príprava, pozývame všetkých prihlásených aj nových záujemcov, pretože do konca októbra je možnosť pre dospelých a dospievajúcich prihlásiť sa do tohoročného kurzu prípravy na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj krstu a prvého sv. prijímania).
 • Túto nedeľu 20. 10. je Misijná nedeľa, kedy sa modlíme za misie a nové povolania. Dnes sa koná aj zbierka na misie. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury pozývajú žiakov, rodičov a verejnosť na Deň otvorených dverí v pondelok 28.10. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
 • Vincentínska rodina vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí v 13. ročníku zbierky „Boj proti hladu“ prispeli svojimi financiami. V našej Farnosti sv. Mikuláša sa na tento účel vyzbieralo 3.015.-€.
 • Budúcu sobotu 26. 10. v noci na nedeľu 27. 10. bude zmena letného času na zimný.
 • Občianske združenie Fórum života v období Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci najmä ženám, ktoré zažili spontánny alebo umelý potrat. Podrobnejšie informácie sú na výveske.

Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 6. 10. – 13. 10. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 7. októbra:     spomienka Ružencovej Panny Márie
 • Streda 9. októbra: sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci
 • Piatok 11. októbra: sv. Ján XXIII., pápež
 • Nedeľa 13. októbra: 28. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod. sa v Bazilike začína príprava detí na prvé sv.prijímanie. Vždy prvú nedeľu v mesiaci (s výnimkou prázdnin) sa budú konať stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Najbližšie bude po jesenných prázdninách 10. novembra 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začala v Bazilike minulý týždeň. Pokračuje každý piatok; najbližšie to bude 11.10. pri sv. omši o 18.30 hod. Účasť všetkých prihlásených je nutná.
 • V utorok 8. 10. o 18.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa celebrovať sv. omšu J.E. Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, pri príležitosti 13. výročia smrti otca biskupa Jána Hnilicu. Po sv. omši bude pobožnosť v krypte pri hrobe otca biskupa.
 • Bratia a sestry, budúci rok 18. mája 2020 uplynie sto rokov od narodenia Karola Wojtyłu. Pri tejto príležitosti vyhlasujeme v našej farnosti sv. Mikuláša Rok sv. Jána Pavla II. Túto storočnicu si budeme pripomínať každý mesiac minimálne dvoma podujatiami:
 • Na každú Fatimskú sobotu (od októbra 2019 do júna 2020) pri sv. omšiach o 10.00 v Bazilike odznejú tematické homílie pozvaných kazateľov, zamerané na rozličné aspekty osobnosti a diela veľkého pápeža.
 • Vo štvrtok na ďalší týždeň po Fatimskej sobote sa pri štvrtkovej sv. omši budeme zamýšľať nad učením sv. Jána Pavla II. a pri adorácii sa budeme modliť litánie k tomuto svätcovi. Pozývame vás preto na štvrtok 10.10. do Baziliky na sv. omšu o 18.30 hod.
 • Na štvrtok 10. 10. máme ešte ďalšie 3 oznamy:
 • – o 9.30 bude v Bazilike sv. Mikuláša rekolekčná sv. omša trnavského dekanátu
 • – po sv. omši o 16.00 hod. bude modlitbový pochod za život k poliklinike na Družbe
 • – o 20.00 hod. bude na fare stretnutie prípravného výboru Trnavskej novény 2019.
 • V sobotu 12.10. o 10.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnosť svätých košických mučeníkov. Pontifikálnu sv. omšu bude slúžiť J. Em. kardinál Péter Erdő, ktorý prinesie z Ostrihomskej katedrály vzácnu relikviu – lebku sv. Marka Križina. Po skončení sv. omše bude nasledovať procesia ulicami Trnavy s relikviami sv. košických mučeníkov.
 • V kostole sv. Anny bývajú každý mesiac Taizé modlitby, najbližšie v piatok 11.10. o 19.00 hod. Po nich nasleduje stretnutie nad Božím slovom.
 • Pri poslednej zbierke na opravu Baziliky, ktorá sa konala 29.9. 2019, sa vyzbieralo 1865.-€. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

 

 

Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období 29. 9. – 6. 10. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 30. septembra:     sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
 • Utorok 1. októbra: sv. Terézia z Lisieux od Dieťaťa Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi
 • Streda 2. októbra: svätí anjeli strážcovia
 • Piatok 4. októbra: sv. František Assiský
 • Sobota 5. októbra:             sv. Faustína Kowalska, panna
 • Nedeľa 6. októbra: 27. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V dňoch 29. 9. a 30. 9. 2019 navštívia Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Trnave relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré budú až do decembra 2019 putovať po celom Slovensku. V trnavskej katedrále sa budú počas týchto dvoch dní slúžiť viaceré sväté omše; pripravený je moderovaný duchovný program; ale bude aj možnosť osobnej modlitby pri relikviách sv. Vincenta. Celý program nájdete na nástenkách a na webovej stránke Trnavskej arcidiecézy.
 • V pondelok 30. 9. o 9.30 hod. bude v Bazilike sv. omša a Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roka na Trnavskej univerzite. Hlavný celebrant bude arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca októbra. Spovedáme ako obvykle.
 • V októbri sa pred večernou sv. omšou v Bazilike budeme modliť ruženec, a to vždy od 17.50 hod.
 • Pobožnosť fatimskej soboty sa začína v sobotu 5. 10. o 9.00 hod., potom nasleduje tradičná mariánska sv. omša o 10.00 hod.
 • Bratia a sestry, opätovne Vás informujeme o prípravách na prijímanie sviatostí vo Farnosti sv. Mikuláša:
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo vo farnosti sv. Mikuláša pokračuje v pondelok 30.9. o 19.30 na fare.
 • Krstné pohovory pre rodičov a krstných rodičov detí, ktoré chcete dať pokrstiť v našej farnosti, sa konajú každú stredu vždy o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Príprava tretiakov základných škôl na prvé sv.prijímanie prebieha v Bazilike sv. Mikuláša, kde sa vždy prvú nedeľu mesiaca stretávajú prvoprijímajúce deti a ich rodičia pri sv. omši o 10.30 hod. Prvé stretnutie v Bazilike bude na budúcu nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začne tento piatok 4. 10. pri sv. omši o 18.30. Účasť všetkých záujemcov je nutná, lebo ide o dôležité úvodné stretnutie.

Milí bratia a sestry upozorňujeme Vás, že prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie, ako aj prihlasovanie dospelých a dospievajúcich na sviatosť birmovania vo Farnosti sv. Mikuláša bude trvať do 31. októbra 2019. Po tomto termíne už nebude možné dodatočne sa prihlásiť.

 • Vincentínska rodina organizuje 29. septembra trinásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu.“ Prispieť do nej môžete po svätých omšiach zakúpením medovníkového srdiečka, ktoré budú ponúkať spolupracovníci Vincentínskej rodiny. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Spevácky zbor Voci allegre vás pozýva túto nedeľu 29.9. o 20.00 hod. do Baziliky sv. Mikuláša na svoj vokálny koncert.

Oznamy na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 15. 9. – 22. 9. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 16. septembra:     sv. Kornélius, pápež
 • Utorok 17. septembra: sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 20. septembra: sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz; Pavol Chong Hasang a spoločníci,
  mučeníci     
 • Sobota 21. septembra:     sv. Matúš, apoštol a evanjelista
 • Nedeľa 22. septembra:        25. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnes vrcholí národná púť v Šaštíne na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Spojme sa v spoločných modlitbách, aby nám Božia Matka pomáhala zachovať kresťanskú vieru v našom národe.
 • Bratia a sestry, blíži sa Národný pochod za život, ktorý sa koná už budúcu nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave s bohatým sprievodným programom:
 • – V sobotu 21. 9. o 18.00 hod. sa v katedrále sv. Martina koná otváracia sv. omša. Po nej o 20.00 bude hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup voľný, parkovanie v areáli výstaviska.
 • – V nedeľu dopoludnia o 10.00 hod. bude spoločná sv. omša v Inchebe za účasti všetkých biskupov. Hlavným miestom zhromaždenia bude Námestie Slobody so začiatkom o 13.30 hod. Ďalšie informácie nájdete na plagáte alebo na letáčikoch, ktoré sú vyložené v našich kostoloch; alebo na stránke: pochodzazivot.sk.
 • Bratia a sestry, informujeme vás o prípravách na prijímanie sviatostí vo Farnosti sv. Mikuláša:
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo vo farnosti sv. Mikuláša sa začína v pondelok 16.9. o 19.30 na fare.
 • Krstné pohovory pre rodičov a krstných rodičov detí, ktoré chcete dať pokrstiť v našej farnosti, sa konajú každú stredu vždy o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Príprava tretiakov základných škôl na prvé sv.prijímanie prebieha v troch líniách: na prvom mieste v rodine pod vedením rodičov; ďalej na hodinách náboženstva v školách a napokon v Bazilike sv. Mikuláša, kde sa vždy prvú nedeľu mesiaca stretávajú prvoprijímajúce deti a ich rodičia pri sv. omši o 10.30 hod. Prvé takéto stretnutie v Bazilike bude v nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začne v piatok 4. 10. pri sv. omši o 18.30. Účasť všetkých záujemcov je nutná, lebo ide o dôležité úvodné stretnutie.

Milí bratia a sestry upozorňujeme Vás, že prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie, ako aj prihlasovanie dospelých a dospievajúcich na sviatosť birmovania vo Farnosti sv. Mikuláša bude trvať do 31. októbra 2019. Po tomto termíne už nebude možné dodatočne sa prihlásiť.

 • Budúcu nedeľu 22. 9. sa koná zbierka na opravu Baziliky. Zároveň chceme vysloviť poďakovanie Bohu známym darcom, ktorí v uplynulých dňoch darovali peniaze na tento účel (po 100.- a 300.- €). Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť.

 

Click here to add your own text