Oznamy na šiestu nedeľu v cezročnom období 16. 2. – 23. 2. 2020

Liturgický kalendár

 • Piatok 21. februára: Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Sobota 22. februára: Katedra sv. Petra
 • Nedeľa 23. februára: siedma nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 17.2. o 19.30 na fare sv. Mikuláša pokračuje jarný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo ďalším stretnutím.
 • V piatok 21.2. nebude v Bazilike birmovná príprava, pretože sú prázdniny.
 • Budúcu nedeľu 23.2. sa koná zbierka na opravu našej Baziliky. Pán Boh zaplať za vaše dary.

 

Oznamy na nedeľu Obetovania Pána 2. 2. – 9.2. 2020

Liturgický kalendár

 • Pondelok 3. februára: sv. Blažej, biskup a mučeník
 • Streda 5. februára: sv. Agáta, panna a mučenica
 • Štvrtok 6. februára: sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci
 • Sobota 8. februára: Sv. Hieronym Emiliani / sv. Jozefína Bakhita, panna
 • Nedeľa 9. februára: piata nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnes pri všetkých sv. omšiach v Bazilike sa budú požehnávať sviece (tzv. hromničné).
 • Dnešnú nedeľu 2.2. od 15.00 do 16.30 bude na fare ďalšie farské popoludnie pre deti, mládež a rodiny na tému „Viera a veda“. Viac informácií na výveske a letáčikoch.
 • V pondelok 3.2. pri sv. omšiach v Bazilike o 16.00 aj o 18.30 hod. budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca, spovedáme ako obvykle.
 • V piatok 7.2. o 18.30 hod. pokračuje po polročných prázdninách birmovná príprava; pozývame všetkých birmovancov.
 • V sobotu 8.2. pri sv. omši o 10.00 v Bazilike pokračujeme v rámci Roka sv. Jána Pavla II. v našich úvahách o svätom pápežovi. Téma: Sv. Ján Pavol II. – ochranca rodín a priateľ mládeže. Sv. omšu bude slúžiť vdp. Richard Jankovič z farnosti Bošáca.
 • Budúcu nedeľu 9.2. pri sv. omši o 10.30 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • O týždeň v pondelok 10.2. o 19.30 sa na fare sv. Mikuláša začína jarný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo. Pozývame všetky páry, ktoré sa už v kancelárii prihlásili, aby prišli na toto veľmi dôležité prvé stretnutie. Prosíme, upozornite na túto informáciu Vašich príbuzných či priateľov, ktorí by sa chceli sviatostne zosobášiť.

Oznamy na 32. nedeľu v cezročnom období 10. 11. – 17. 11. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 11. novembra: sv. Martin z Tours, biskup
 • Utorok 12. novembra: sv. Jozafát, biskup a mučeník
 • Piatok 15. novembra: sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 17. novembra: 33. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 10. 11. pri sv. omši o 10.30 bude v bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V tomto týždni sa začína jubilejný 75. ročník Trnavskej novény na tému „Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách“ (od 13. 11. do 21. 11.2019):
 • V utorok 12. 11. o 17.00 hod. v predvečer novény bude v bazilike sv. omša pre rodičov s deťmi; po nej bude lampiónový sprievod okolo baziliky. Z tohoto dôvodu v utorok nebude sv. omša ani o 16.00, ani o 18.30 hod.
 • Oficiálny začiatok Trnavskej novény je v stredu 13. 11. 2019; podrobný program nájdete vo výveskách. Zvlášť upozorňujeme na vzácnu návštevu J. Em. kardinála Raymonda Lea Burka v dňoch 15. 11. – 17. 11. 2019.
 • Počas novény bude každý všedný deň 5 sv. omší: 6.30 / 8.00 / 10.00 / 16.00 / 18.00
 • Organizačné zmeny počas novény:
 • – V Kostole sv. Heleny sa nebudú slúžiť sv. omše vo všedné dni od 13. 11. do 21. 11; iba v nedeľu 17. 11. tu bude sv. omša o 8.00 hod.
 • – Budú upravené úradné hodiny vo Farnosti sv. Mikuláša: v pondelok, stredu a piatok od 10.00 do 12.00 hod.
 • Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu počas novény, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo kostolníkom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
 • Zbierka na opravu baziliky bude o 10 dní – teda v utorok 19. 11. na slávnosť výročia posviacky Baziliky sv. Mikuláša. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť.
 • Vo štvrtok 14. 11. po sv. omši so začiatkom o 16.00 bude modlitbový pochod za život od baziliky k Poliklinike na Družbe.

Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období 20. 10. – 27. 10. 2019

Liturgický kalendár

 • Utorok 22. októbra: sv. Ján Pavol II., pápež
 • Streda 23. októbra: sv. Ján Kapistránsky, kňaz
 • Štvrtok 24. októbra: sv. Anton Mária Claret, biskup
 • Nedeľa 27. októbra: 30. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 21.10. o 19.30 bude na fare sv. Mikuláša ďalšie stretnutie snúbencov, ktorí sa pripravujú na manželstvo.
 • V piatok 25.10. pri sv. omši o 18.30 hod. pokračuje birmovná príprava, pozývame všetkých prihlásených aj nových záujemcov, pretože do konca októbra je možnosť pre dospelých a dospievajúcich prihlásiť sa do tohoročného kurzu prípravy na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj krstu a prvého sv. prijímania).
 • Túto nedeľu 20. 10. je Misijná nedeľa, kedy sa modlíme za misie a nové povolania. Dnes sa koná aj zbierka na misie. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury pozývajú žiakov, rodičov a verejnosť na Deň otvorených dverí v pondelok 28.10. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
 • Vincentínska rodina vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí v 13. ročníku zbierky „Boj proti hladu“ prispeli svojimi financiami. V našej Farnosti sv. Mikuláša sa na tento účel vyzbieralo 3.015.-€.
 • Budúcu sobotu 26. 10. v noci na nedeľu 27. 10. bude zmena letného času na zimný.
 • Občianske združenie Fórum života v období Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci najmä ženám, ktoré zažili spontánny alebo umelý potrat. Podrobnejšie informácie sú na výveske.

Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 6. 10. – 13. 10. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 7. októbra:     spomienka Ružencovej Panny Márie
 • Streda 9. októbra: sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci
 • Piatok 11. októbra: sv. Ján XXIII., pápež
 • Nedeľa 13. októbra: 28. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod. sa v Bazilike začína príprava detí na prvé sv.prijímanie. Vždy prvú nedeľu v mesiaci (s výnimkou prázdnin) sa budú konať stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Najbližšie bude po jesenných prázdninách 10. novembra 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začala v Bazilike minulý týždeň. Pokračuje každý piatok; najbližšie to bude 11.10. pri sv. omši o 18.30 hod. Účasť všetkých prihlásených je nutná.
 • V utorok 8. 10. o 18.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa celebrovať sv. omšu J.E. Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, pri príležitosti 13. výročia smrti otca biskupa Jána Hnilicu. Po sv. omši bude pobožnosť v krypte pri hrobe otca biskupa.
 • Bratia a sestry, budúci rok 18. mája 2020 uplynie sto rokov od narodenia Karola Wojtyłu. Pri tejto príležitosti vyhlasujeme v našej farnosti sv. Mikuláša Rok sv. Jána Pavla II. Túto storočnicu si budeme pripomínať každý mesiac minimálne dvoma podujatiami:
 • Na každú Fatimskú sobotu (od októbra 2019 do júna 2020) pri sv. omšiach o 10.00 v Bazilike odznejú tematické homílie pozvaných kazateľov, zamerané na rozličné aspekty osobnosti a diela veľkého pápeža.
 • Vo štvrtok na ďalší týždeň po Fatimskej sobote sa pri štvrtkovej sv. omši budeme zamýšľať nad učením sv. Jána Pavla II. a pri adorácii sa budeme modliť litánie k tomuto svätcovi. Pozývame vás preto na štvrtok 10.10. do Baziliky na sv. omšu o 18.30 hod.
 • Na štvrtok 10. 10. máme ešte ďalšie 3 oznamy:
 • – o 9.30 bude v Bazilike sv. Mikuláša rekolekčná sv. omša trnavského dekanátu
 • – po sv. omši o 16.00 hod. bude modlitbový pochod za život k poliklinike na Družbe
 • – o 20.00 hod. bude na fare stretnutie prípravného výboru Trnavskej novény 2019.
 • V sobotu 12.10. o 10.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnosť svätých košických mučeníkov. Pontifikálnu sv. omšu bude slúžiť J. Em. kardinál Péter Erdő, ktorý prinesie z Ostrihomskej katedrály vzácnu relikviu – lebku sv. Marka Križina. Po skončení sv. omše bude nasledovať procesia ulicami Trnavy s relikviami sv. košických mučeníkov.
 • V kostole sv. Anny bývajú každý mesiac Taizé modlitby, najbližšie v piatok 11.10. o 19.00 hod. Po nich nasleduje stretnutie nad Božím slovom.
 • Pri poslednej zbierke na opravu Baziliky, ktorá sa konala 29.9. 2019, sa vyzbieralo 1865.-€. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

 

 

Click here to add your own text